hits
Loading...
Gruppeleder for Fredrikstad FRP 2017-05-19T09:35:49+00:00
505, 2021

Imponerende liste over endringer, som har betydning for innbyggerne, med FrP i regjering

By | mai 5th, 2021|Categories: Diverse|

Valget i 2021 vil bestemme om folk må betale mer skatt, høyere avgifter, mindre vei, dyrere biler, flere forbud, dårligere helse- og omsorgstjenester og høy innvandring. Listen er lang, men tar man seg tid til [...]

1204, 2021

Vi kan bygge og vedlikeholde veier, jernbane og havner – med oljepenger

By | april 12th, 2021|Categories: Diverse|

April 2021 er oljefondet, som har statutten "For deg og fremtidige generasjoner", på hele 11.216.500,500.500,00 kroner. Siste 7 år har verdien økt med 1.600 milliarder kroner hvert år. Norge er "søkkrike". Markedsverdi (nbim.no) Bjørnar [...]

1204, 2021

Snart mulig å forhåndsstemme – du kan stemme på partier som har kandidater fra ditt område

By | april 12th, 2021|Categories: Diverse|

Tiden fram til 13. september går fort. Østfold er fortsatt eget stemmefylke og det skal velges 9 mandater til de neste fire årene på Stortinget. Det er partiene som velger sine egne kandidater, men det [...]

3105, 2019

Fredrikstad FrP mener støtteordninger for bompasseringer for lavinntektsfamilier er å utøve makt!

By | mai 31st, 2019|Categories: Diverse|

Det er stigmatiserende å innføre bompenger for så å be folk søke støtte. Det er et maktovergrep. Jeg mener vi heller skal si nei til bomfinansiering. Jeg forstår at lokalpolitikere ønsker å komme innbyggere i [...]