hits

Med rødgrønt flertall er folk flest i mindretall! Det kan du som velger endre på!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 juli 9th, 2015|Politikk|

Synes du det er greit at dagtilbudene til eldre og funksjonshemmede legges ned for å spare penger, vi har mange bostedsløse, samtidig bosetter de rødgrønne hundrevis av flyktninger som trenger bolig og som flesteparten får sosialhjelp etter kort tid i byen vår? Om du synes det er greit skal du stemme på Ap, SV, Pensjonistpartiet eller Bymiljølista. Om du mener det IKKE er greit skal du stemme på Fremskrittspartiet!