hits

Politikerne viser mangel på raushet

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 september 14th, 2016|Diverse|

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med [...]

Demokraten stoppet offentlig maktutøvelse

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 september 14th, 2016|Diverse|

Bilde fra Demokratens nettside. www.demokraten.no Den "kritiske lille" lokalavisen i Fredrikstad satt stopper for de rødgrønnes "mobbing" av Florarestaurantens eier. Saken er at festekontrakten går ut i 2018, og kommunen med de rødgrønne i spissen ville avslutte kontraktsforholdet. Utvalgsleder i teknisk utvalg innstilte på at kommunmen skulle avslutte festekontrakten med de som driver Flora. Andre [...]