hits

Ordførerens troverdighet – mer opptatt av å få saken bort enn å rydde opp

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 17th, 2016|Diverse|

På sin Facebookside den 14. oktober uttaler ordføreren at han er glad for at hans egen innstilling vedrørende håndtering av varslingskomplekset ble vedtatt i Formannskapets møte den 13/10. Han mener det er oppsiktsvekkende at H, FrP og V ikke vil agere nå, men vente på en ny sak fra rådmannen på et ikke definert tidspunkt. [...]

Stor brannfare – Ordføreren og leder av Teknisk utvalg ignorerer brannsikkerheten!

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 10th, 2016|Diverse|

Etter brannlovgivningen har eier av eiendom det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Slik romleiren i Kjæråsen fremstår i dag, noen uker etter campingplassvedtaket, vil den brenne ned på noen minutter om det oppstår brann. Ordføreren og leder av Teknisk utvalg bør snarest påse at brannsjefens kommentar til siste dispensasjon følges opp. Antall vogner har økt, og [...]