hits

Nei takk til svenske tilstander i Norge

By | 2017-08-31T15:38:01+00:00 august 31st, 2017|Diverse|

Forrige valgkamp var Ap i Sverige for å lære om privatskoler. I denne valgkampen er FrP i Sverige for lære om hvordan vårt naboland håndterer "særlig utsatte områder", hvordan parallelle samfunn fungerer med hensyn til vold, islamsk ekstremisme, politiets mulighet til å utføre sine oppdrag og innbyggernes  manglende vilje mot å delta i rettsprosesser. En svensk politirapport, som ble fremlagt [...]

Ap-Ottesen – det blir for enkelt!

By | 2017-08-23T19:25:05+00:00 august 23rd, 2017|Diverse|

Ap-Ottesen ønsker å fjerne bommene, men Ap vil ikke støtte FrP sine forslag i Stortinget. Han har glemt at Ap ikke ville fjerne passasjertaket på Rygge, og han støtter Aps budsjett på 1,6 milliarder i passasjeravgift. Han mener i Fredriksstad Blad at FrP har sviktet, men er det ikke sånn at FrP har bidratt til [...]

Angiveri eller opplysningsplikt?

By | 2017-08-21T18:49:06+00:00 august 21st, 2017|Diverse|

Ap bruker ord som angiveri og diskriminering etter at Innvandrings- og integreringsministeren oppfordret til å melde fra om barn som har vært på ferie i hjemlandet. Dette til tross for at sommerferien er høysesong for at barn- og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, ufrivillig forlovelse, kjønnslemlestelse eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og personer som [...]

Lavere skatt fra 28% til 23% – samtidig styrkes tjenestene!

By | 2017-08-10T21:50:14+00:00 august 10th, 2017|Diverse|

Skattesatsen er senket fra 28% til 24% for lønnsmottakere -  samtidig er eldreomsorgen styrket og sykehuskøene er kraftig redusert. Ikke bare er skattesatsen for lønnsinntekt redusert, det gjelder også bedrifter. Videre har pensjonene blitt oppjustert og fribeløpet og bunnfradraget har økt. I neste periode ønsker FrP å redusere ytterligere til 23% skatt. Arveavgiften er fjernet [...]