hits

About Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad 2015.

Derfor må du stemme FrP

By | 2017-09-09T14:46:28+00:00 september 9th, 2017|Diverse|

Altfor mange må vente altfor lenge på behandling. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og dårlig behandling i eldreomsorgen. Hvilken kommune du bor i skal ikke være avgjørende for omsorgen du får. FrP har bidratt til at 70 000 færre står i helsekø FrP vil jobbe for enda flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg FrP vil [...]

Derfor må du stemme på FrP

By | 2017-09-09T14:31:32+00:00 september 9th, 2017|Diverse|

Dette er et retningsvalg. En stemme til FrP er en stemme for strengere innvandringspolitikk. I tillegg er det en stemme for lavere skatter og avgifter, økte investeringer i vei og bane, samt en varm og verdig omsorg. FrP har i fire år bidratt til å skape en enklere hverdag for folk flest. Vi har kommet [...]

Vesentlig lavere arbeidsledighet i 2017

By | 2017-09-06T13:34:06+00:00 september 6th, 2017|Diverse|

Det var 13 prosent høyere ledighet i Østfold i 2013 under de rødgrønne enn det er i dag, fire år etter, med borgerlig styre. Det var nesten 1000 flere ledige i Østfold første del av 2013 enn i august 2017. Også ungdomsledigheten går vesentlig ned i Østfold. Kun 3,8 prosent av unge under 30 år [...]

I mot oss statens lover bøyes – av skatter blir vi tynget ned

By | 2017-09-04T07:39:32+00:00 september 4th, 2017|Diverse|

Før sang de kampsanger mot staten, men nå trives Ap bare dersom de med makt kan innføre meningsløse forbud og øke skatter- og avgifter. Hele 15 milliarder skal de legge på skattene for folk flest om de får flertall ved stortingsvalget. 36 tusen trygdede og 200 tusen pensjonister vil rammes av økt skatt og formueskatt. I [...]

Nei takk til svenske tilstander i Norge

By | 2017-08-31T15:38:01+00:00 august 31st, 2017|Diverse|

Forrige valgkamp var Ap i Sverige for å lære om privatskoler. I denne valgkampen er FrP i Sverige for lære om hvordan vårt naboland håndterer "særlig utsatte områder", hvordan parallelle samfunn fungerer med hensyn til vold, islamsk ekstremisme, politiets mulighet til å utføre sine oppdrag og innbyggernes  manglende vilje mot å delta i rettsprosesser. En svensk politirapport, som ble fremlagt [...]

Ap-Ottesen – det blir for enkelt!

By | 2017-08-23T19:25:05+00:00 august 23rd, 2017|Diverse|

Ap-Ottesen ønsker å fjerne bommene, men Ap vil ikke støtte FrP sine forslag i Stortinget. Han har glemt at Ap ikke ville fjerne passasjertaket på Rygge, og han støtter Aps budsjett på 1,6 milliarder i passasjeravgift. Han mener i Fredriksstad Blad at FrP har sviktet, men er det ikke sånn at FrP har bidratt til [...]

Angiveri eller opplysningsplikt?

By | 2017-08-21T18:49:06+00:00 august 21st, 2017|Diverse|

Ap bruker ord som angiveri og diskriminering etter at Innvandrings- og integreringsministeren oppfordret til å melde fra om barn som har vært på ferie i hjemlandet. Dette til tross for at sommerferien er høysesong for at barn- og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, ufrivillig forlovelse, kjønnslemlestelse eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og personer som [...]

Lavere skatt fra 28% til 23% – samtidig styrkes tjenestene!

By | 2017-08-10T21:50:14+00:00 august 10th, 2017|Diverse|

Skattesatsen er senket fra 28% til 24% for lønnsmottakere -  samtidig er eldreomsorgen styrket og sykehuskøene er kraftig redusert. Ikke bare er skattesatsen for lønnsinntekt redusert, det gjelder også bedrifter. Videre har pensjonene blitt oppjustert og fribeløpet og bunnfradraget har økt. I neste periode ønsker FrP å redusere ytterligere til 23% skatt. Arveavgiften er fjernet [...]

FrP i regjering har gitt pensjonister 7 milliarder i økt pensjon og skattelette!

By | 2017-07-03T21:23:49+00:00 juli 3rd, 2017|Diverse, Politikk|

Økt minstepensjon, mindre avkorting og lavere skatt siden 2013. Dette vil Ap og LO reversere! Bruk stemmeretten - IKKE la deg lure av Støre! Ap vil øke skattene med 15 milliarder - tror du pensjonistene slipper fri? Samlet skattelette med dagens regjering er mer enn 2,5 milliarder for pensjonistene. Minstepensjonister har fått 4-5000 mer i [...]

Realveksten i kommunene er mer enn fordoblet med FrP og Høyre 2013-2016 sammenlignet med 2005-2013

By | 2017-06-21T17:01:15+00:00 juni 21st, 2017|Diverse, Politikk|

Ap må lese seg opp på realitetene. Bystyredebatten i Fredrikstad bar preg av et kunnskapsløst Arbeiderparti.   For kommunene i Norge samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013-2016 var 2,4 prosent, mens den i perioden 2005-2013 var på 1,8 prosent. Innbyggertallet i Norge har økt i begge periodene. [...]