hits

About Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

By | 2019-02-09T10:37:30+00:00 februar 9th, 2019|Diverse|

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, 593 menn og 580 kvinner. Det var bare 612, eller 52 prosent av de stemmeberettigede som stemte, 48 prosent stemte [...]

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

By | 2019-02-01T20:39:19+00:00 februar 1st, 2019|Diverse|

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til personer fra Afrika og Asia. Fredrikstad kommune har fått spørsmål om å bosette 60 flyktninger i 2019. Jeg er enig [...]

Ordføreren legger ned 50 arbeidsplasser med et pennestrøk!

By | 2018-06-27T20:10:49+00:00 juni 27th, 2018|Diverse|

Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget.   Formannskapet skal behandle søknader om skjenkebevilling fra OMG Norway og Ocean Club torsdag 28.6.2018. Rådmannens omtale av begge virksomhetene er [...]

LO-Lervik i Østfold mangler kunnskap- og han skader debatten om Rygge

By | 2018-02-15T20:21:32+00:00 februar 15th, 2018|Diverse|

LO forfekter fortsatt at passasjeravgiften var grunnen til at Ryanair reduserte flyvningene på Rygge. Det er feil. Hadde jeg vært medlem i LO hadde jeg forlengst meldt meg ut. Han langer ut mot FrPs stortingsrepresentanter om at de forsøker å løpe fra ansvaret for at Moss Lufthavn Rygge ble lagt ned (Demokraten 15.2.18). Han kliner [...]

Fredrikstad FrP vil ha jordkabel fra Kråkerøy til Hvaler

By | 2017-09-17T12:22:22+00:00 september 17th, 2017|Diverse|

Olje- og energidepartementet har i sitt svarbrev på klage vedrørende ny kraftledning Kråkerøy - Hvaler, i september 2017, åpnet for at Hafslund og kommunene kan bli enige om at kabelen legges som jordkabel. Nå er det politikerne som skal bestemme om denne muligheten benyttes. Fredrikstad FrP mener det er riktig å bruke kommunale penger på [...]

O’Leary – Ryanair – negativt om Norwegian – innfører selv seteavgift og øker i Tyskland med passasjeravgift!!

By | 2017-09-13T20:08:08+00:00 september 13th, 2017|Diverse|

Og her hjemme sitter Ap og LO med sin begrensede virkelighetsoppfatning og blir rundlurt av verdens dyktigste markedsfører. LO har latterliggjort seg selv med boikottkrav og millionstøtte til Ap for å forfekte lavere avgifter for verdens mest kyniske, dyktige og lønnsomme lavprisselskap! O'Leary gikk ut med at Norwegian sannsynlig skulle gå konkurs i løpet av [...]

Derfor må du stemme FrP

By | 2017-09-09T14:46:28+00:00 september 9th, 2017|Diverse|

Altfor mange må vente altfor lenge på behandling. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og dårlig behandling i eldreomsorgen. Hvilken kommune du bor i skal ikke være avgjørende for omsorgen du får. FrP har bidratt til at 70 000 færre står i helsekø FrP vil jobbe for enda flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg FrP vil [...]

Derfor må du stemme på FrP

By | 2017-09-09T14:31:32+00:00 september 9th, 2017|Diverse|

Dette er et retningsvalg. En stemme til FrP er en stemme for strengere innvandringspolitikk. I tillegg er det en stemme for lavere skatter og avgifter, økte investeringer i vei og bane, samt en varm og verdig omsorg. FrP har i fire år bidratt til å skape en enklere hverdag for folk flest. Vi har kommet [...]

Vesentlig lavere arbeidsledighet i 2017

By | 2017-09-06T13:34:06+00:00 september 6th, 2017|Diverse|

Det var 13 prosent høyere ledighet i Østfold i 2013 under de rødgrønne enn det er i dag, fire år etter, med borgerlig styre. Det var nesten 1000 flere ledige i Østfold første del av 2013 enn i august 2017. Også ungdomsledigheten går vesentlig ned i Østfold. Kun 3,8 prosent av unge under 30 år [...]

I mot oss statens lover bøyes – av skatter blir vi tynget ned

By | 2017-09-04T07:39:32+00:00 september 4th, 2017|Diverse|

Før sang de kampsanger mot staten, men nå trives Ap bare dersom de med makt kan innføre meningsløse forbud og øke skatter- og avgifter. Hele 15 milliarder skal de legge på skattene for folk flest om de får flertall ved stortingsvalget. 36 tusen trygdede og 200 tusen pensjonister vil rammes av økt skatt og formueskatt. I [...]