Diverse

Hjem/Diverse

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, 593 menn og 580 kvinner. Det var bare 612, eller 52 prosent av de stemmeberettigede som stemte, 48 prosent stemte på Ap, som nå mener Torsnes er usentralt og at sykehjemmet bør nedlegges. Ap legger 10 millioner på bordet for gratis buss i tre måneder etter bomringen starter, men det skal ikke gjelde i Torsnes. I stortingsvalget var det færre som stemte på Ap enda det var flere som stemte totalt sett.  Hele 797 personer leverte stemmen sin i stortingsvalget. FrP fikk 12,5 prosent oppslutning i 2015 og 18,7 prosent i 2017. Ap bestemmer det meste i Fredrikstad. De skal behandle Omsorgsplanen i løpet av februar/mars, og det er ikke framkommet noe som tilsier at de vil endre innstilling. Torsnes og Emil Mørch blir sannsynlig nedlagt mot FrPs stemmer. FrP la begge sykehjemmene inn i budsjettet for 2019-2022. Inndekning for kostnaden tok vi fra flere andre poster, bl.a 17,7 millioner som er kostnadsøkning for bosetting av [...]

By | 2019-02-09T10:37:30+00:00 februar 9th, 2019|Diverse|0 kommentarer

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til personer fra Afrika og Asia. Fredrikstad kommune har fått spørsmål om å bosette 60 flyktninger i 2019. Jeg er enig i at Norge skal bidra med hjelp til flyktninger i verden. Uavhengig av regjeringsplattform mener jeg Fredrikstad, Oslo og flere byer har i overkant bosatt personer fra Afrika og Asia. Hvorfor nevner jeg spesielt disse to verdensdelene? Jo- blant annet fordi Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeider årlig rapport der disse to kategoriene spesielt nevnes. Det er altså ikke jeg som trekker opp personer fra Afrika og Asia, men SSB. Mer enn 600 personer er bosatt i Fredrikstad siden 2014. Siden 2009 nesten tusen. Sysselsetting eller utdanning etter fem integreringsår har vært under 40 prosent, steget til noe over 50 prosent og siste målte år 63 prosent. Som gruppeleder i Fredrikstad FrP har jeg i Helse- og velferdsutvalget og i formannskapet siste uke argumentert for estimert kostnadsbilde basert på antall bosatte, manglende sysselsatte og til utdanning. Svaret fra [...]

By | 2019-02-01T20:39:19+00:00 februar 1st, 2019|Diverse|0 kommentarer

Ordføreren legger ned 50 arbeidsplasser med et pennestrøk!

Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget.   Formannskapet skal behandle søknader om skjenkebevilling fra OMG Norway og Ocean Club torsdag 28.6.2018. Rådmannens omtale av begge virksomhetene er svært negativ. Begge utestedene har levert skatteattester som viser null i restanser på søknadstidspunkt slik det forventes. Allikevel problematiserer rådmannen f.eks at enkeltinnbetalinger er betalt for sent, som for søknaden i seg selv er irrelevant. Det problematiseres også saker som ligger utenfor det som er relevant for å vedta skjenkebevilling. Vedtar formannskapet det rådmannen og ordfører her innstiller på må begge bedriftene legge ned fra 1. juli. Nær 50 arbeidsplasser forsvinner og det oppstår tomme lokaler på brygga. Det ønsker ikke undertegnede å være med på. Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget. Det mest alvorlige er tildelingen av åtte prikker til OMG for påstått hindring av kontroll og [...]

By | 2018-06-27T20:10:49+00:00 juni 27th, 2018|Diverse|0 kommentarer

LO-Lervik i Østfold mangler kunnskap- og han skader debatten om Rygge

LO forfekter fortsatt at passasjeravgiften var grunnen til at Ryanair reduserte flyvningene på Rygge. Det er feil. Hadde jeg vært medlem i LO hadde jeg forlengst meldt meg ut. Han langer ut mot FrPs stortingsrepresentanter om at de forsøker å løpe fra ansvaret for at Moss Lufthavn Rygge ble lagt ned (Demokraten 15.2.18). Han kliner til med å snakke om den trippel-blå regjeringens næringsfiendtlige politikk. NÅ MÅ LO ta inn over seg at Ryanair ikke la ned flyvningene på Rygge. De reduserte flyvningene, flyttet baseflyet, og de ville sitte igjen med rundt 500 tusen passasjerer til og fra Rygge. LO må ta inn over seg at Ryanair ønsket å trekke seg ut av Rygge og Norge fordi de ikke ønsket at ansatte var fagorganiserte, verken i LO eller andre organisasjoner. Var det mulighetene i kontrakten Ryanair hadde med Moss Lufhavn Rygge som endret seg med innføring av flypassasjeravgiften, eller var det flypassasjeravgiften i seg selv?  Det er trolig for komplisert for LO-Lervik å svare på, men det er her LO mangler innsikt. LO kommer til å møte avgiftspartiet Ap og seg selv i døra om de fortsetter denne kunnskapsløse retorikken om [...]

By | 2018-02-15T20:21:32+00:00 februar 15th, 2018|Diverse|0 kommentarer

Fredrikstad FrP vil ha jordkabel fra Kråkerøy til Hvaler

Olje- og energidepartementet har i sitt svarbrev på klage vedrørende ny kraftledning Kråkerøy - Hvaler, i september 2017, åpnet for at Hafslund og kommunene kan bli enige om at kabelen legges som jordkabel. Nå er det politikerne som skal bestemme om denne muligheten benyttes. Fredrikstad FrP mener det er riktig å bruke kommunale penger på dette prosjektet. Fredrikstad FrP mener kommunen skal bidra til at hele strekningen legges som jordkabel både med begrunnelse gravlund og friluftsliv, men også at 132 kV master har en vesentlig størrelse, og må regnes som et inngrep i landskapet- turistveien til Hvaler og nasjonalparken. Hafslund mener merkostnaden for jordkabel fra Ulvedalen forbi Kråkerøy kirke over Femdal og Lunde vil være 12 millioner kroner. Fredrikstad FrP oppfatter at dette er den totale merkostnaden da de første 1600 meterne er allerede planlagt som jordkabel i Hafslunds prosjekt. Elektromagnetisk feltstyrke fra 132 kV kraftledning, eventuell helserisiko, avstand til kabel, mikrotesla og Statens stråleverns vurderinger har vært grunnlag for vesentlige drøftinger tidligere, også i Fredrikstad. Flere land opererer med vesentlige avstandsbestemmelser til kraftledninger fordi det beviselig er større forekomster av leukemi hos barn i boliger nær kraftledninger. Mange mener helserisikoen [...]

By | 2017-09-17T12:22:22+00:00 september 17th, 2017|Diverse|0 kommentarer

O’Leary – Ryanair – negativt om Norwegian – innfører selv seteavgift og øker i Tyskland med passasjeravgift!!

Og her hjemme sitter Ap og LO med sin begrensede virkelighetsoppfatning og blir rundlurt av verdens dyktigste markedsfører. LO har latterliggjort seg selv med boikottkrav og millionstøtte til Ap for å forfekte lavere avgifter for verdens mest kyniske, dyktige og lønnsomme lavprisselskap! O'Leary gikk ut med at Norwegian sannsynlig skulle gå konkurs i løpet av de neste fem månedene. Hvorfor gjør han det? Hva oppnår han? Selvsagt fordi Norwegian inngår samarbeid med Easyjet og ikke Ryanair. De inngår samarbeid for feedeing av Norwegians langruter. Det liker O'Leary dårlig og derfor går han ut med negativ omtale av Norwegian. Dårlig gjort? Nei det er Ryanairs natur... de bruker ikke penger på markedsføring - de bruker O'Leary som er en av verdens beste på markedsføring. O'Leary har akkurat meldt ut i Europa at passasjerer må være villige til å betale 4 euro for å reservere et sete (seat fee), men utenfor eget selskap er han motstander av alle fee's. Ja alle vet hva han mener om passasjeravgiften (Pax fee).  Det er 65 millioner av Ryanairs passasjerer som betaler (frivillig) seteavgiften for å kunne reservere sete. Ryanair har nå, til tross for den tyske passasjeravgiften, [...]

By | 2017-09-13T20:08:08+00:00 september 13th, 2017|Diverse|0 kommentarer

Derfor må du stemme FrP

Altfor mange må vente altfor lenge på behandling. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og dårlig behandling i eldreomsorgen. Hvilken kommune du bor i skal ikke være avgjørende for omsorgen du får. FrP har bidratt til at 70 000 færre står i helsekø FrP vil jobbe for enda flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg FrP vil bygge enda flere sykehjemsplasser Vi vil opprette et nasjonalt eldreombud og vi vil ha eldreombud i kommunene slik at eldres rettigheter blir bedre ivaretatt Vi vil at staten skal betale for eldreomsorgen Stem på FrP så skal vi fortsatt jobbe for å redusere avkortingen av pensjonen og vi vil at den øker hvert år like mye som lønnsutviklingen. Godt valg!

By | 2017-09-09T14:46:28+00:00 september 9th, 2017|Diverse|0 kommentarer

Derfor må du stemme på FrP

Dette er et retningsvalg. En stemme til FrP er en stemme for strengere innvandringspolitikk. I tillegg er det en stemme for lavere skatter og avgifter, økte investeringer i vei og bane, samt en varm og verdig omsorg. FrP har i fire år bidratt til å skape en enklere hverdag for folk flest. Vi har kommet godt i gang, men vi har mer igjen. Derfor trenger vi din stemme. Alternativene til FrP er klare. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner. De vil reversere mye av det som er gjennomført fordi de er motstandere av våre løsninger som gjør livene til innbyggerne enklere og bedre. Derfor er dette et retningsvalg. FrP blir sterkere for hver eneste stemme vi får. Du kan avgjøre dette valget med din stemme!  

By | 2017-09-09T14:31:32+00:00 september 9th, 2017|Diverse|0 kommentarer

Vesentlig lavere arbeidsledighet i 2017

Det var 13 prosent høyere ledighet i Østfold i 2013 under de rødgrønne enn det er i dag, fire år etter, med borgerlig styre. Det var nesten 1000 flere ledige i Østfold første del av 2013 enn i august 2017. Også ungdomsledigheten går vesentlig ned i Østfold. Kun 3,8 prosent av unge under 30 år er registrert helt ledige. Retorikken om dugnad, fellesskap, velferdsprofitører, mer til de rike osv osv er Ap-LO-propaganda som kun brukes for å få makt. Jeg tror heller ikke deres politikk virker. FrP og H har i regjering redusert skatter- og avgifter, og det viser seg at det er et godt grunnlag for vekst.  Helsekøene er vesentlig redusert, asyltilstrømmimgen er redusert, infrastrukturen prioriteres og de aller aller fleste merker at de får det bedre med borgerlig styre.    

By | 2017-09-06T13:34:06+00:00 september 6th, 2017|Diverse|0 kommentarer

I mot oss statens lover bøyes – av skatter blir vi tynget ned

Før sang de kampsanger mot staten, men nå trives Ap bare dersom de med makt kan innføre meningsløse forbud og øke skatter- og avgifter. Hele 15 milliarder skal de legge på skattene for folk flest om de får flertall ved stortingsvalget. 36 tusen trygdede og 200 tusen pensjonister vil rammes av økt skatt og formueskatt. I tillegg kommer økte avgifter og kravene fra Rødt og MDG! Det kan fort bli enda flere milliarder i skatt- og avgift og ekstra forbud for folk flest. Rødt og MDG vil kreve at Ap går med på 90 prosent reduksjon i oljeproduksjonen innen 2030. De vil ha skyhøye skatter- og avgifter. Både Rødt og MDG stiller ultimatum til Ap. Jeg tror Ap kommer til å gå inn i dette blodrøde regimet dersom valgresultatet setter SV, Rødt og MDG på vippen. Så er det bare å tenke på konsekvensene av det! Det burde få de fleste til å starte bilen, ruse litt ekstra, kjøre til nærmeste stemmelokale den 11. september, mens det fortsatt er lov å kjøre og drivstoffet fortsatt er under 30 kroner literen. Siden Ap stuper på meningsmålingene har LO-lederen kastet seg inn i valgkampen [...]

By | 2017-09-04T07:39:32+00:00 september 4th, 2017|Diverse|0 kommentarer