hits

Angiveri eller opplysningsplikt?

By | 2017-08-21T18:49:06+00:00 august 21st, 2017|Diverse|

Ap bruker ord som angiveri og diskriminering etter at Innvandrings- og integreringsministeren oppfordret til å melde fra om barn som har vært på ferie i hjemlandet. Dette til tross for at sommerferien er høysesong for at barn- og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, ufrivillig forlovelse, kjønnslemlestelse eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og personer som [...]

Lavere skatt fra 28% til 23% – samtidig styrkes tjenestene!

By | 2017-08-10T21:50:14+00:00 august 10th, 2017|Diverse|

Skattesatsen er senket fra 28% til 24% for lønnsmottakere -  samtidig er eldreomsorgen styrket og sykehuskøene er kraftig redusert. Ikke bare er skattesatsen for lønnsinntekt redusert, det gjelder også bedrifter. Videre har pensjonene blitt oppjustert og fribeløpet og bunnfradraget har økt. I neste periode ønsker FrP å redusere ytterligere til 23% skatt. Arveavgiften er fjernet [...]

FrP i regjering har gitt pensjonister 7 milliarder i økt pensjon og skattelette!

By | 2017-07-03T21:23:49+00:00 juli 3rd, 2017|Diverse, Politikk|

Økt minstepensjon, mindre avkorting og lavere skatt siden 2013. Dette vil Ap og LO reversere! Bruk stemmeretten - IKKE la deg lure av Støre! Ap vil øke skattene med 15 milliarder - tror du pensjonistene slipper fri? Samlet skattelette med dagens regjering er mer enn 2,5 milliarder for pensjonistene. Minstepensjonister har fått 4-5000 mer i [...]

Realveksten i kommunene er mer enn fordoblet med FrP og Høyre 2013-2016 sammenlignet med 2005-2013

By | 2017-06-21T17:01:15+00:00 juni 21st, 2017|Diverse, Politikk|

Ap må lese seg opp på realitetene. Bystyredebatten i Fredrikstad bar preg av et kunnskapsløst Arbeiderparti.   For kommunene i Norge samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013-2016 var 2,4 prosent, mens den i perioden 2005-2013 var på 1,8 prosent. Innbyggertallet i Norge har økt i begge periodene. [...]

Halvering av eiendomsskatt med borgerlig styre i Fredrikstad

By | 2017-05-30T22:17:00+00:00 mai 30th, 2017|Diverse|

Frp og H legger opp til halvering av eiendomsskatten i perioden 2018-2021 i Fredrikstad. Samtidig vil partiene styrke kommunens økonomi. En mer effektiv styring og god planlegging vil hindre kostnadsoverskridelser, og vi mener det er rom for å redusere eiendomsskatten fra dagens nivå på over 260 millioner til 130 millioner. Handlingsplanen skal vedtas [...]

En regjering for folk flest!

By | 2017-05-28T20:29:14+00:00 mai 28th, 2017|Diverse|

Aldri har en norsk regjering endret og forbedret så mye for folk flest som den borgerlige regjeringen har gjort i perioden 2013 - 2017! Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet. En skole som gir mulighet for alle, gode helse- og omsorgstjenester, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, god infrastruktur for folk og næringsliv over hele landet. Forutsigbare rammer [...]

Samfunnet og kommunene har blitt bedre med H og FrP?

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 april 24th, 2017|Diverse|

Har Ap og de andre partiene på venstresiden grunn til å kritisere utviklingen siste tre årene? Jeg mener de ikke har det!   For perioden 2013 - 2016 har kommunene hatt en gjennomsnitt årlig realvekst i frie inntekter på 2,3 prosent. Da Ap og SP hadde ansvaret i perioden 2005 - 2013 var veksten i [...]

Ordførerens troverdighet – mer opptatt av å få saken bort enn å rydde opp

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 17th, 2016|Diverse|

På sin Facebookside den 14. oktober uttaler ordføreren at han er glad for at hans egen innstilling vedrørende håndtering av varslingskomplekset ble vedtatt i Formannskapets møte den 13/10. Han mener det er oppsiktsvekkende at H, FrP og V ikke vil agere nå, men vente på en ny sak fra rådmannen på et ikke definert tidspunkt. [...]

Stor brannfare – Ordføreren og leder av Teknisk utvalg ignorerer brannsikkerheten!

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 10th, 2016|Diverse|

Etter brannlovgivningen har eier av eiendom det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Slik romleiren i Kjæråsen fremstår i dag, noen uker etter campingplassvedtaket, vil den brenne ned på noen minutter om det oppstår brann. Ordføreren og leder av Teknisk utvalg bør snarest påse at brannsjefens kommentar til siste dispensasjon følges opp. Antall vogner har økt, og [...]

Politikerne viser mangel på raushet

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 september 14th, 2016|Diverse|

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med [...]