hits

Gi Dampen Pub et år til!

By | 2016-09-14T19:29:05+00:00 juni 7th, 2016|Diverse|

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med [...]

Legger man penger i koppene forlenges fattigdommen, utenforskapet og diskrimineringen!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 april 5th, 2016|Diverse|

Bilde fra Kreta... Tigging starter tidligere enn i Norge. Det er kun fattigdomsbekjempelse og arbeid mot diskriminering i Romania som kan bedre situasjonen for romfolkene som oppholder seg i Fredrikstad. Tigging, forsøpling og ulovlig camping i Norge forlenger utenforskapet. Alle EU-land er forpliktet til å bekjempe fattigdom, diskriminering og utenforskap. Norge har bidratt med vesentlige [...]

Viktig vedtak av Bystyret!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 desember 3rd, 2015|Diverse|

FrP har nå endelig fått flertall for at det er nødvendig å skaffe oversikt over utgiftene til flyktninger i Fredrikstad. Ap, SV, SP, Bym og pensjonistpartiet vedtar flyktningregnskap for 2015. Kostnadene i 2015 skal dokumenteres. Tilstrømming av barn med hjelpebehov er ikke budsjettert og her vil de redusere hjelpen til andre barn. Det pågår en [...]

Frykt ikke sier biskop Sommerfeldt

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 25th, 2015|Diverse|

I det myndighetene har kontroll skal vi delta i vurderingene, men inntil myndighetene har kontroll er Fredrikstad sentrum ikke et tilfredsstillende venterom. Frykt ikke sier biskopen i leserinnlegg! Alle må ta ansvar sier biskopen. Det er ingen grunn til å mene at asylmottak i sykehuslokalene skal representere noen risiko for nærområdet. Det er utelukkende positivt [...]

En milliard i eiendomsskatt fra Ap

By | 2015-11-19T10:55:01+00:00 november 19th, 2015|Diverse|

240 millioner i året. Egenandel øker fra 39 000 til 58 000 per måned for å bo på sykehjem. FrP legger fram et budsjett med bedre innretning enn Ap og resten av de rødgrønne Reduksjon av eiendomsskatt Administrativ effektivisering Flere sykehjemsplasser Mer til kjerneområder som oppvekst og omsorg Les dokumentene som er foreslått på Fredrikstad [...]

Hva mener LO i Fredrikstad?

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 18th, 2015|Diverse|

Det kunne vært interessant om LO kunne ta stilling til noen konkrete problemstillinger i forhold til budsjettet og handlingsplanen i kommunen som skal vedtas 3. desember i Bystyret. LO sendte en rekke spørsmål i valgkampen om hvordan partiene stiller seg til ulike problemstillinger. Spørsmålene dreide seg om politisk ståsted både med hensyn til arbeidstakersaker og [...]

Ap vil kreve ti milliarder i mer skatt om de får makten tilbake

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 august 9th, 2015|Diverse|

Ap gjør hverdagen mer kostbar, og framtiden usikker for folk! APs budsjett for 2015 øker skatter og avgifter med over ti milliarder. Alkoholavgifter øker med 210 millioner, tobakk med 230 millioner og skatten til folk skal øke med nesten åtte milliarder. Ap mener sittende regjering er uansvarlige når i år har redusert bomgjelden med en [...]