Diverse

Hjem/Diverse

Stor brannfare – Ordføreren og leder av Teknisk utvalg ignorerer brannsikkerheten!

Etter brannlovgivningen har eier av eiendom det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Slik romleiren i Kjæråsen fremstår i dag, noen uker etter campingplassvedtaket, vil den brenne ned på noen minutter om det oppstår brann. Ordføreren og leder av Teknisk utvalg bør snarest påse at brannsjefens kommentar til siste dispensasjon følges opp. Antall vogner har økt, og avstand mellom vogner og nyinstallerte brakker er ikke i tråd med forskrifter. Utvalgslederen i Teknisk utvalg,sammen med ordføreren og øvrige rødgrønne politikere, banker gjennom dispensasjon! Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Selv om saksdokumentene i bystyret, sak 42/16, i april 2016, listet opp entydig konklusjoner etter befaring, ble dette ikke hensyntatt i Aps vurdering da ny dispensasjon skulle gis. I dispensasjonssøknaden 13/5-2016 er det ikke redegjort for erfaringene kommunen har gjort seg de to årene campingplassen har eksistert. Romleieren skulle for enhver pris opprettholdes enda saksdokumentene redegjorde for de ulempene leiren medfører: Små barn oppholder seg i leiren, utviste personer oppholder seg i leirern, forsøpling av området, deler av leiren brukes som "friluftstoalett", liten avstand mellom vognene og brannforskriften brytes, søppel med stor brannenergi oppbevares i leiren. Lovlighetsklage fra FrP etter bystyrets vedtak 21/4-2016 [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 10th, 2016|Diverse|0 kommentarer

Politikerne viser mangel på raushet

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med sosialt samvær og vennskap for mange. Stenges Dampen Pub forsvinner en sosial møteplass. Jeg kan ikke vite om politiets arbeid ved og rundt i området ved Dampen er knyttet utelukkende til Dampens drift. Jeg tror Kahlid Karimi ved Dampen at det ligger noe urettferdighet i beskrivelsene. Vi har mottatt kopier av noen skjenkekontroller der kontrollørene er tilfredse med resultatene av det de har sett, både med hensyn til skjenkingen i seg selv samt vaktholdet. Jeg oppfatter at vi gjør en urett ved å ikke gi Dampen en sjanse til!

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 september 14th, 2016|Diverse|0 kommentarer

Demokraten stoppet offentlig maktutøvelse

Bilde fra Demokratens nettside. www.demokraten.no Den "kritiske lille" lokalavisen i Fredrikstad satt stopper for de rødgrønnes "mobbing" av Florarestaurantens eier. Saken er at festekontrakten går ut i 2018, og kommunen med de rødgrønne i spissen ville avslutte kontraktsforholdet. Utvalgsleder i teknisk utvalg innstilte på at kommunmen skulle avslutte festekontrakten med de som driver Flora. Andre skulle på banen, men da skulle kommunen først investere åtte millioner til toalett- og stellerom. Ikke skulle det være gullbeslag eller dyre malerier på veggene, nei toaletter, stellerom og oppgradering av gjerdene rundt. Saken beskrev i svært nedlatenmde ordlag hvor ille Flora fremstår.... ja til og med parkeringsplassene var skjemmende- det står ingen ting om at kommunen selv har opparbeidet de, det rødgrønne flertallet fjerner gateparkering rundt i byen. Så ber utvalgslederen om unskyldning Han var ikke klar over at leietakeren faktisk eide bygget. Demokratens journalist Arne Børresen gjorde den politiske ledelse klar over eierforholdet i avisutgaven, samme dag som saken ble behandlet i formannskapet. Det står ikke i saken. Hvorfor? Det kan man spekulere på, og det gjør de fleste. Noen fra den rødgrønne siden mener de var klar over at dagens driver av Flora [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 september 14th, 2016|Diverse|0 kommentarer

Ap-Simensen tror Ryanair vil opprette ståplasser ombord og ta betalt for toalettbesøk

At baseflykontrakten ikke var en langsiktig bindende kontrakt er oppsiktsvekkende sett i lys av at eierne mener denne kontrakten er eneste grunnlaget for drift. Rygge er Norges 7. største flyplass 1. kvartal i år målt i antall passasjerer. Med 4-500 tusen passasjerer etter bortfall av baseflyene ville Rygge vært blant de 12-14 største flyplassene i landet. Jens O Simensen, bystyrerepresentant Fredrikstad Ap, skriver om Rygges kræsjlanding i Fredriksstad Blad 2. august og Moss Avis den 4. august. Ap ønsker ikke å snakke om hvor lite interesserte de har vært i å gi Rygge likeverdig konsesjon som andre flyplasser i Norge, men de holder seg til hvordan saken nå har utviklet seg, og at de fleste i Østfold sitter igjen med at flypassasjeravgiften er årsaken til at flyplassen legges ned, men er det egentlig årsaken om vi legger politisk retorikk og følelsene til side? Jeg har selv vært ansatt i flyselskap i nær 25 år, siste årene som økonomisjef for flyfraktvirksomheten til SAS i Norge. Selskaper, avgifter og flyruter har kommet og gått. Årsakene til at flyselskaper endrer rutetilbud er i hovedsak markedssituasjonen, egen flykapasitet og strategi. Jeg er sterk motstander av [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 august 9th, 2016|Diverse, Politikk|0 kommentarer

Ryanair proklamerte ståplasser i luften – Ryggeledelsen sov på bakken!

Ryanair er ikke lojale til flyplasser, myndigheter eller eiere. Deres lojalitet er kun å fylle flyene til markedets laveste priser. De mangler fly og må redusere rutetilbudet skal man tro pressemeldingene selskapet sendte ut i oktober 2015. Ståplasser var kun et PR-stunt, myntinnkast på toalettene ombord og at de skulle fly mellom USA og Europa for ti pund likeså. Ryggeledelsen trodde Lavprisselskapet var lojale til flyplassen og lente seg tilbake. Det er flere årsaker til at flyselskaper endrer rutetilbud verden over. Rutetabeller er ferskvare, de endres minst to ganger i året, og det opprettes og nedlegges ruter løpende. Hovedårsakene er markedssituasjonen, effektivisering, egen flykapasitet, strategi og til dels nasjonale- og flyplassrelaterte avgifter. Jeg er sterk motstander av flypassasjeravgiften, men vil nevne noen endringer som har skjedd siste årene helt uavhengig av den svært omdiskuterte «tulleavgiften». I tillegg vil jeg driste meg til å påstå at verken avgift eller Ryanair kan tillegges ansvaret for nedleggelse av Moss Lufthavn Rygge (MLR). Jeg har selv vært ansatt i flyselskap i nær 25 år, siste årene som økonomisjef for flyfraktvirksomheten til SAS i Norge. Da flyseteavgiften eksisterte med 256 kr/sete, inntil Bondevik fjernet den i [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 august 9th, 2016|Diverse, Politikk|0 kommentarer

Mektig!

Her er noen bilder fra årets besøk i Sykkylven og Flø. Årets tur med finvær og mektige naturopplevelser. Anbefaler tur i det norske fjellet! Se Trollveggen, Trollstigen, Geiranger og Ulsteinvik/Flø! Av de mange stedene verden tilbyr er disse av de absolutt flotteste! Trollveggen Gårdsbruket Laabakken ligger på Midtflø, noen kilometer utenfor Ulsteinvik. Navnet Laabak kommer herfra. Fantastisk område oppe i fjellet der gårdene på Midtflø har store jakt og fiskeområder. Skal skrive egen blogg om Laabakken. Skader ikke med sådan utsikt og natur rundt dørveggen, Sykkylven. Utsikten fra platået over Trollstigen anbefales. Fra Ørnesvingen, platå med utsikt Geiranger En utrolig opplevelse, vindstille, nesten 30 varmegrader og Geirangers fineste rasteplass. Etter å ha kjørt fra Åndalsnes , over Trollstigen, Geiranger og Valdresflya kjørte vi mot denne "porten" - helt magisk.

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 juli 27th, 2016|Diverse|0 kommentarer

Grovt uaktsomt i momssaken – ordføreren må ta grep!

Denne saken dreier seg, sånn jeg ser det, om flere forhold. Jeg tar for meg tre av de områdene jeg ser som viktigst å rydde opp i: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt øst innen fristen. I følge rådmannens pressemelding 29. juli har Skatt øst gjennom bokettersyn konkludert med at to tidligere ansatte i Fredrikstad kommune hadde rett da de meldte fra om at praksis knyttet til bruk av anleggsbidragsmodellen kunne være i strid med lovverk. Ledelsen ignorerte varslerne og meldingene. Skatt øst hevder at kommunen har opptrådt «grovt uaktsomt». Denne saken dreier seg, sånn jeg ser det, om flere forhold. Jeg tar for meg tre av de områdene jeg ser som viktigst å rydde opp i: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt øst innen fristen. Behandling av varslerne må klargjøres og ryddes opp i. Meldingene har dreid seg om praksis i forhold til gjeldende lovverk, og flere forhold som er vesentlige. Skatt øst har gitt de to ansatte fullt medhold gjennom sin bokettersynsrapport i 2016. Forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i [...]

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 juli 23rd, 2016|Diverse|0 kommentarer

Gi Dampen Pub et år til!

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med sosialt samvær og vennskap for mange. Stenges Dampen Pub forsvinner en sosial møteplass. Jeg kan ikke vite om politiets arbeid ved og rundt i området ved Dampen er knyttet utelukkende til Dampens drift. Jeg tror Kahlid Karimi ved Dampen at det ligger noe urettferdighet i beskrivelsene. Vi har mottatt kopier av noen skjenkekontroller der kontrollørene er tilfredse med resultatene av det de har sett, både med hensyn til skjenkingen i seg selv samt vaktholdet. Jeg oppfatter at vi gjør en urett ved å ikke gi Dampen en sjanse til!

By | 2016-09-14T19:29:05+00:00 juni 7th, 2016|Diverse|0 kommentarer