hits

Grovt uaktsomt i momssaken – ordføreren må ta grep!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 juli 23rd, 2016|Diverse|

Denne saken dreier seg, sånn jeg ser det, om flere forhold. Jeg tar for meg tre av de områdene jeg ser som viktigst å rydde opp i: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt øst innen fristen. I følge rådmannens pressemelding 29. juli har Skatt øst [...]

Gi Dampen Pub et år til!

By | 2016-09-14T19:29:05+00:00 juni 7th, 2016|Diverse|

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt. Dampen er møtested med [...]

Legger man penger i koppene forlenges fattigdommen, utenforskapet og diskrimineringen!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 april 5th, 2016|Diverse|

Bilde fra Kreta... Tigging starter tidligere enn i Norge. Det er kun fattigdomsbekjempelse og arbeid mot diskriminering i Romania som kan bedre situasjonen for romfolkene som oppholder seg i Fredrikstad. Tigging, forsøpling og ulovlig camping i Norge forlenger utenforskapet. Alle EU-land er forpliktet til å bekjempe fattigdom, diskriminering og utenforskap. Norge har bidratt med vesentlige [...]

Viktig vedtak av Bystyret!

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 desember 3rd, 2015|Diverse|

FrP har nå endelig fått flertall for at det er nødvendig å skaffe oversikt over utgiftene til flyktninger i Fredrikstad. Ap, SV, SP, Bym og pensjonistpartiet vedtar flyktningregnskap for 2015. Kostnadene i 2015 skal dokumenteres. Tilstrømming av barn med hjelpebehov er ikke budsjettert og her vil de redusere hjelpen til andre barn. Det pågår en [...]

Frykt ikke sier biskop Sommerfeldt

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 25th, 2015|Diverse|

I det myndighetene har kontroll skal vi delta i vurderingene, men inntil myndighetene har kontroll er Fredrikstad sentrum ikke et tilfredsstillende venterom. Frykt ikke sier biskopen i leserinnlegg! Alle må ta ansvar sier biskopen. Det er ingen grunn til å mene at asylmottak i sykehuslokalene skal representere noen risiko for nærområdet. Det er utelukkende positivt [...]

En milliard i eiendomsskatt fra Ap

By | 2015-11-19T10:55:01+00:00 november 19th, 2015|Diverse|

240 millioner i året. Egenandel øker fra 39 000 til 58 000 per måned for å bo på sykehjem. FrP legger fram et budsjett med bedre innretning enn Ap og resten av de rødgrønne Reduksjon av eiendomsskatt Administrativ effektivisering Flere sykehjemsplasser Mer til kjerneområder som oppvekst og omsorg Les dokumentene som er foreslått på Fredrikstad [...]

Hva mener LO i Fredrikstad?

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 18th, 2015|Diverse|

Det kunne vært interessant om LO kunne ta stilling til noen konkrete problemstillinger i forhold til budsjettet og handlingsplanen i kommunen som skal vedtas 3. desember i Bystyret. LO sendte en rekke spørsmål i valgkampen om hvordan partiene stiller seg til ulike problemstillinger. Spørsmålene dreide seg om politisk ståsted både med hensyn til arbeidstakersaker og [...]