Diverse

Hjem/Diverse

Legger man penger i koppene forlenges fattigdommen, utenforskapet og diskrimineringen!

Bilde fra Kreta... Tigging starter tidligere enn i Norge. Det er kun fattigdomsbekjempelse og arbeid mot diskriminering i Romania som kan bedre situasjonen for romfolkene som oppholder seg i Fredrikstad. Tigging, forsøpling og ulovlig camping i Norge forlenger utenforskapet. Alle EU-land er forpliktet til å bekjempe fattigdom, diskriminering og utenforskap. Norge har bidratt med vesentlige pengebeløp nettopp til dette arbeidet i Romania. Flertallet i teknisk utvalg har, mot faglige anbefalinger og mot Høyre og FrP sine stemmer, vedtatt at romleiren videreføres i nåværende form For det sittende flertallet er det utenkelig å likebehandle romfolk med øvrig befolkning og turister. Deres syn er at romfolket forblir i byen, opprettholder tigging, opprettholder «camping» og forsøpling på ulovlige steder om kommunen avvikler romleiren. Hva er målsettingen med å videreføre leiren? Hva er konsekvensen av viderføring? Og hva er konsekvensen av avvikling? Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til romfolket. Jeg skal forsøke å beskrive hva jeg tror er viktig, konsekvensen av videreføring og hvorfor jeg mener avvikling er nødvendig. Teknisk utvalg behandlet saken om evaluering og forslag til avviking av romleiren i Kiæråsen den 30. mars. Saken skal til formannskapsmøtet 14. april og bystyret [...]

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 april 5th, 2016|Diverse|0 kommentarer

Viktig vedtak av Bystyret!

FrP har nå endelig fått flertall for at det er nødvendig å skaffe oversikt over utgiftene til flyktninger i Fredrikstad. Ap, SV, SP, Bym og pensjonistpartiet vedtar flyktningregnskap for 2015. Kostnadene i 2015 skal dokumenteres. Tilstrømming av barn med hjelpebehov er ikke budsjettert og her vil de redusere hjelpen til andre barn. Det pågår en kartlegging av nødvendige tiltak i forbindelse med opptrapping av bosetting som foreløpig ikke er budsjettert. Bystyret har vedtatt følgende: - Det skal utarbeides en rapport for 2015 om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Fredrikstad kommune skal gjennom dette få kartlagt utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjon av disse samt voksenopplæring.

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 desember 3rd, 2015|Diverse|0 kommentarer

Frykt ikke sier biskop Sommerfeldt

I det myndighetene har kontroll skal vi delta i vurderingene, men inntil myndighetene har kontroll er Fredrikstad sentrum ikke et tilfredsstillende venterom. Frykt ikke sier biskopen i leserinnlegg! Alle må ta ansvar sier biskopen. Det er ingen grunn til å mene at asylmottak i sykehuslokalene skal representere noen risiko for nærområdet. Det er utelukkende positivt mener biskopen at beboerne har tilgang til sentrum, idrettsplasser, kafeer, kulturarenaene, kirker og moskeer. Han har et håp om at innbyggerne i nærområdet skal invitere til mat og kultur, festival og gatefest, dette er søsken med behov for beskyttelse. Slik formaner og håper en troens tjener, men kan jeg som lokalpoltiker basere min stemme for et vedtak om bruksendring på tro og håp slik biskopen gjør? UDI har undersøkelser som viser omfang av hendelser i mottak. Basert på en spørreundersøkelse blant mottakslederne, anslår rapporten at det til sammen var om lag 150 hendelser med fysisk vold i mottakene i 2012. I samme periode var det 390 hendelser med hærverk og 560 hendelser med verbal vold eller trusler. Endringer siden 2012 er vesentlig. En kan "frykte" at hundre tusen eller flere skal bosettes i mottak det neste [...]

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 25th, 2015|Diverse|0 kommentarer

En milliard i eiendomsskatt fra Ap

240 millioner i året. Egenandel øker fra 39 000 til 58 000 per måned for å bo på sykehjem. FrP legger fram et budsjett med bedre innretning enn Ap og resten av de rødgrønne Reduksjon av eiendomsskatt Administrativ effektivisering Flere sykehjemsplasser Mer til kjerneområder som oppvekst og omsorg Les dokumentene som er foreslått på Fredrikstad kommunes nettside

By | 2015-11-19T10:55:01+00:00 november 19th, 2015|Diverse|0 kommentarer

Hva mener LO i Fredrikstad?

Det kunne vært interessant om LO kunne ta stilling til noen konkrete problemstillinger i forhold til budsjettet og handlingsplanen i kommunen som skal vedtas 3. desember i Bystyret. LO sendte en rekke spørsmål i valgkampen om hvordan partiene stiller seg til ulike problemstillinger. Spørsmålene dreide seg om politisk ståsted både med hensyn til arbeidstakersaker og politikk generelt. Jeg berører noen spørsmål her samt gir noen andre spørsmål det kunne vært interessant om LO har reflektert over. LO stilte spørsmål om vi tar avstand fra mer midlertidig ansettelser? Jeg stiller derfor LO et spørsmål tilbake: Hvordan ser LO på ansettelser av den stadig økende tilstrømming av folk der en kan forvente at flere tusen mennesker får opphold i Norge? Mener LO det er greit at arbeidsledigheten for innvandrere er betydelig høyere enn øvrig befolkning? LO spurte om vi vil prioritere eldreomsorgen fremfor skattekutt? Mitt motspørsmål til LO er: Vil LO akseptere at eldreomsorgen blir kuttet som følge av den massive tilstrømmingen til Norge, og mener LO at flyktninger skal prioriteres i boligkøen slik det legges opp til både i Fredrikstad og gjennom tilskudd fra Husbanken til tross for at både eldre og [...]

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 november 18th, 2015|Diverse|0 kommentarer

Ap vil kreve ti milliarder i mer skatt om de får makten tilbake

Ap gjør hverdagen mer kostbar, og framtiden usikker for folk! APs budsjett for 2015 øker skatter og avgifter med over ti milliarder. Alkoholavgifter øker med 210 millioner, tobakk med 230 millioner og skatten til folk skal øke med nesten åtte milliarder. Ap mener sittende regjering er uansvarlige når i år har redusert bomgjelden med en halv milliard. Jeg tror dette bare er begynnelsen. Nå som Ap har lurt de fleste partiene til å ta ekstra flyktninger, som vil koste titalls milliarder, kommer det i tillegg til de skattepåslagene de foreslår for inneværende år. Jeg mener Ap har et problem i sine definisjoner av fellesskap, ansvarlighet, populisme og framtidsanalyser. Har plukket ut følgende fra APs budsjettforslag for inneværende år (før de kom med tilleggsforslaget om ti tusen ekstra flyktninger): Øke alkoholavgiftene med 3 pst. 210 millioner Øke tobakksavgiften med 5 pst. 230 millioner Øke avgift på alkoholfrie drikkevarer med 5 pst. 80 millioner Prisjustere drivstoffavgiftene 290 millioner Gå imot fjerning av årsavgift for campingtilhengere 70 millioner Gå imot redusert vektårsavgift for tyngre kjøretøy 200 millioner Gå imot redusert engangsavgift for motorsykler og snøscootere 90 millioner Endre avgifter og engangsavgiften kjøretøy 810 millioner [...]

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 august 9th, 2015|Diverse|0 kommentarer