hits

Derfor må du stemme FrP

Altfor mange må vente altfor lenge på behandling. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og dårlig behandling i eldreomsorgen. Hvilken kommune du bor i skal ikke være avgjørende for omsorgen du får.

FrP har bidratt til at 70 000 færre står i helsekø

FrP vil jobbe for enda flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg

FrP vil bygge enda flere sykehjemsplasser

Vi vil opprette et nasjonalt eldreombud og vi vil ha eldreombud i kommunene slik at eldres rettigheter blir bedre ivaretatt

Vi vil at staten skal betale for eldreomsorgen

Stem på FrP så skal vi fortsatt jobbe for å redusere avkortingen av pensjonen og vi vil at den øker hvert år like mye som lønnsutviklingen.

Godt valg!

Comments

comments

By | 2017-09-09T14:46:28+00:00 september 9th, 2017|Diverse|0 kommentarer

About the Author:

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.