hits

Halvering av eiendomsskatt med borgerlig styre i Fredrikstad

Frp og H legger opp til halvering av eiendomsskatten i perioden 2018-2021 i Fredrikstad.

Samtidig vil partiene styrke kommunens økonomi. En mer effektiv styring og god planlegging vil hindre kostnadsoverskridelser, og vi mener det er rom for å redusere eiendomsskatten fra dagens nivå på over 260 millioner til 130 millioner.

Handlingsplanen skal vedtas av bystyret i juni 2017.

Tilbudet til barn og unge vil prioriteres. Vi vil legge vekt på å følge opp om kommunens skolebruksplan, holde fast på opprusting av Gudeberg og Råkollen skoler og vi vil prioritere idrettshaller ved skolene.

Den kommunale driften må forbedres. Den må fornyes, forenkles og forbedres i alle ledd. Ansatte skal ikke løpe raskere, jobbe mere eller hardere, kommunen skal jobbe smartere og digitalisering skal utnyttes så langt det er mulig.

Det må tas grep om barnevernet.

Sykefravære må ned

rutiner må forbedres

Tjenester må konkurranseutsettes

Det skal etableres eiendomsselskap

Vedlikehold av kommunens eiendommer og boliger må trappes opp

Helse- og velferdsseksjonen må styrkes slik at nye sykehjemsplasser ved Onsøyheimen kan tas i bruk

Vi vil bygge flerbrukshaller ved skolene

Åledalslinja skal bygges

Arena Fredrikstad bygges ferdig til 2020 med curlinganlegg

Oppgqrdering av Blå Grotte og kinoen på Sellebakk

Det gjennomføres arealeffektivisering

 

Enkelt fortalt!

Barn- unge, idrett- og kultur og eldreomsorgen skal prioriteres. Driften av kommunen skal fornyes, forenkles og forbedres og eiendomsskatten halveres!

 

 

Comments

comments

By | 2017-05-30T22:17:00+00:00 mai 30th, 2017|Diverse|0 kommentarer

About the Author:

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.