hits
Loading...
Om Bjørnar 2017-05-19T09:29:50+00:00

Om Bjørnar Laabak

I følge Fredriksstad Blad har Bjørnar Laabak seilt opp som byens mest markante opposisjonspolitiker. For selv om Høyre og Peter Kuran ble det største borgerlige partiet etter valget i 2011, er det Laabak som har nådd frem i debattene og mediestøyen. Laabak spisser budskapet og er retorisk sterk. Vinner på å fronte gode Frp-saker som bompenge-motstand, tydelig standpunkt i innvandringsspørsmål og nei til eiendomsskatt.

 

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner 2016

Ordførerkandidat Fremskrittspartiet i Fredrikstad 2015
Gruppeleder Fredrikstad FrP 2007- fortsatt
Medlem av Bystyret Fredrikstad 2007- fortsatt
Medlem av Formannskapet Fredrikstad 2007- fortsatt
Styremedlem Unikom AS 2003- fortsatt
Styremedlem Ytre Hvaler nasjonalpark, Miljøverndepartementet 2010- fortsatt

Varamedlem arbeidsmiljøutvalget i Fredrikstad kommune 2011- 2015
Varamedlem administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune 2011- 2015
Varamedlem Kommunenes sentralforbund – Østfold 2011- 2015
Vararepresentant Helse- og velferdsutvalget 2011-2015
Varamedlem Oppvekstutvalget 2011- 2015

Stortingsperioder
Listekandidat nr. 12 for Østfold 2005-2009, FrP
Vararepresentant nummer 6 for Østfold 2009-2013
Listekandidat nr. 9 for Østfold 2013-2017

Utdanning
Examen artium, realfaglinje1979
Flyvåpenet, 1980-1981
Markedsføring 1981
Offshore Qualification L-II, Stavanger 1982
Cargo load programs,, København 1985-1989
SAS Leadership programs, Stockholm 1990-1991
Fag ved Handelshøyskolen BI, 2003

Yrke
Servicearbeider SAS Servicepartner 1980, 1982-1983
Eksportfunksjonær SAS flyfraktavdeling 1983-1990
Importsjef SAS flyfraktavdeling 1990-1992
Salgskonsulent, 1991-1992
Regnskapssjef SAS flyfraktavdeling Fornebu1992-1995
Prosjektleder (SAS Cargo til Gardermoen) 1995-1998
Terminalsjef SAS Cargo Gardermoen1998-1999
Norsk representant for SAS Cargo Group AS, Danmark, 2003-2007
Administrasjonssjef SAS Cargo Norway AS 1999-2009
Gruppeleder Fredrikstad FrP, 2007-
________________________________________
Kommunalpolitisk aktivitet
Vararepresentant Fredrikstad Bystyre 1999-2003, medlem 2003-2007, medlem og gruppeleder 2007-2011, medlem og gruppeleder 2011- 2015
Vararepresentant Fredrikstad formannskap 2003-2007, medlem 2007-2011
Leder for avskrivning av sosiale lån, Fredrikstad, 2007-2011, medlem 2003-2007
Medlem Valgstyret Fredrikstad, 2007-2011/13
Medlem Oppvekstutvalget 2008-2011, varamedlem 2011-2015
Medlem Sosial- og omsorgsutvalget, 2003-2007, vararepresentant 2007-2011
Vararepresentant Regionråd for Nedre Glomma, 2007-2011

Annen politisk aktivitet
Fylke: Listekandidat Østfold FrP, Fylkestingsvalget i Østfold 2011, nr. 19, 2015 nr. 26
Storting: Vararepresentant for Fremskrittspartiet for perioden 2009-2013

Offentlige verv
Medlem Fredrikstad overformynderi, Fylkesmannen 2003- 2013
Medlem utvalget i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Barne- og likestillingsdepartementet 2009- 2012
Styremedlem Unikom AS, 2003-2007, 2007-2011, 2011-
Styremedlem Østfold Kommunerevisjon IKS, 2007-2011
Styremedlem felles sekretariat for kontrollutvalg (ØKUS), 2007-2011
Medlem Fredrikstad overformynderi, 2003-2007, 2007-2011, 2011-
Medlem Fond for Arne Stangebyes samlinger, Fredrikstad, 2007-2011
Medlem Delstyre kultur og næring, Østfold fylkeskommune, 2007-2011
Vararepresentant Frevar KF, 2003-2007, 2007-2011
Vararepresentant styret i Borg Havn IKS, 2003-2007
Vararepresentant styret Fredrikstad Rutebiler AS, 2003-2007
Meddommer Byretten Fredrikstad, 2003-2007, 2007-2011
Medlem av oppnevningsutvalg, Konfliktrådet 2007- 2012
Vararepresentant Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS, 2007-2011
Vararepresentant INSPIRIA science center 2010- 2012
Medlem, drøftingsutvalg etter Omstillingsloven 2009- 2012

Tillitsverv i partier
Nestleder styret i Fredrikstad FrP, 2003-2005, medlem 2005-2007, bystyregruppas representant 2007-
Medlemsansvarlig 2011-

Andre Tillitsverv
Leder for styret Fredrikstad lokallag av NFU, 1998-2000,
Medlem Air Cargo Forum Gardermoen 1998-2006

Meld deg på mitt nyhetsbrev