Loading...
Gruppeleder for Fredrikstad FRP 2017-05-19T09:35:49+00:00
102, 2019

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

By | februar 1st, 2019|Categories: Diverse|

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til [...]

2706, 2018

Ordføreren legger ned 50 arbeidsplasser med et pennestrøk!

By | juni 27th, 2018|Categories: Diverse|

Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget. Formannskapet [...]

1502, 2018

LO-Lervik i Østfold mangler kunnskap- og han skader debatten om Rygge

By | februar 15th, 2018|Categories: Diverse|

LO forfekter fortsatt at passasjeravgiften var grunnen til at Ryanair reduserte flyvningene på Rygge. Det er feil. Hadde jeg vært medlem i LO hadde jeg forlengst meldt meg ut. Han langer ut mot FrPs stortingsrepresentanter [...]

1709, 2017

Fredrikstad FrP vil ha jordkabel fra Kråkerøy til Hvaler

By | september 17th, 2017|Categories: Diverse|

Olje- og energidepartementet har i sitt svarbrev på klage vedrørende ny kraftledning Kråkerøy - Hvaler, i september 2017, åpnet for at Hafslund og kommunene kan bli enige om at kabelen legges som jordkabel. Nå er [...]

1309, 2017

O’Leary – Ryanair – negativt om Norwegian – innfører selv seteavgift og øker i Tyskland med passasjeravgift!!

By | september 13th, 2017|Categories: Diverse|

Og her hjemme sitter Ap og LO med sin begrensede virkelighetsoppfatning og blir rundlurt av verdens dyktigste markedsfører. LO har latterliggjort seg selv med boikottkrav og millionstøtte til Ap for å forfekte lavere avgifter for [...]