hits

Realveksten i kommunene er mer enn fordoblet med FrP og Høyre 2013-2016 sammenlignet med 2005-2013

Ap må lese seg opp på realitetene. Bystyredebatten i Fredrikstad bar preg av et kunnskapsløst Arbeiderparti.

 

For kommunene i Norge samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013-2016 var 2,4 prosent, mens den i perioden 2005-2013 var på 1,8 prosent.

Innbyggertallet i Norge har økt i begge periodene. Den oppgavekorrigerte realveksten per innbygger var i gjennomsnitt 1,3 prosent i årene 2013-2016 mot 0,6 prosent i årene 2005-2013.

Det forventes realvekst i 2017 på 0,5 prosent. For 2018 legges det opp til en realvekst på mellom 1,1 og 1,2 prosent.

I tillegg til veksten i kommunene har arbeidsledigheten gått vesentlig ned til tross for et stort antall som har mistet arbeid innen oljerelatert sektor.

Aps troverdighet har forlengst forsvunnet. De borgerlige partiene i regjering har vist at det er en annen politikk enn det Ap prediker som virker. Skattelettelser, avgiftsreduksjoner, forenklinger og forbedringer har ført Norge i riktig retning gjennom en tid som har vært svært krevende for deler av norsk industri.

Det er derfor viktig at FrP og H fortsetter i regjering fra høsten. Fornying, forenkling, forbedring og avbyråkratisering av Norge fungerer og gir oss et bedre grunnlag for fremtiden enn om reverseringspartiene Ap og SP skulle få regjeringsmakt.

Comments

comments

By | 2017-06-21T17:01:15+00:00 juni 21st, 2017|Diverse, Politikk|0 kommentarer

About the Author:

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.