hits

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

By | 2019-02-09T10:37:30+00:00 februar 9th, 2019|Diverse|

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, 593 menn og 580 kvinner. Det var bare 612, eller 52 prosent av de stemmeberettigede som stemte, 48 prosent stemte [...]

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

By | 2019-02-01T20:39:19+00:00 februar 1st, 2019|Diverse|

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til personer fra Afrika og Asia. Fredrikstad kommune har fått spørsmål om å bosette 60 flyktninger i 2019. Jeg er enig [...]