Bjørnar Laabak

Laabak har vært gruppeleder i Fredrikstad FrP siden 2007. 
Laabak spisser budskapet og er retorisk sterk. Vinner på å fronte gode Frp-saker som bompenge-motstand, tydelig standpunkt i innvandringsspørsmål og nei til eiendomsskatt.
Verv

Styremedlem Ytre Hvaler nasjonalpark, Miljøverndepartementet 2010- fortsatt

Varamedlem arbeidsmiljøutvalget i Fredrikstad kommune 2011- 2015

Varamedlem administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune 2011- 2015

Varamedlem Kommunenes sentralforbund – Østfold 2011- 2015

Vararepresentant Helse- og velferdsutvalget 2011-2015

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for statsråd Jan Tore Sanner 2016

Ordførerkandidat Fremskrittspartiet i Fredrikstad 2015

Gruppeleder Fredrikstad FrP 2007- fortsatt

Medlem av Bystyret Fredrikstad 2007- fortsatt

Medlem av Formannskapet Fredrikstad 2007- fortsatt

Styremedlem Unikom AS 2003- fortsatt

Varamedlem Oppvekstutvalget 2011- 2015

Utdanning

Examen artium, realfaglinje1979

Flyvåpenet, 1980-1981

Markedsføring 1981

Offshore Qualification L-II, Stavanger 1982

Cargo load programs,, København 1985-1989

SAS Leadership programs, Stockholm 1990-1991

Fag ved Handelshøyskolen BI, 2003

Stortingsperioder

Listekandidat nr. 12 for Østfold 2005-2009, FrP

Vararepresentant nummer 6 for Østfold 2009-2013

Listekandidat nr. 9 for Østfold 2013-2017

Kommunalpolitisk aktivitet

Vararepresentant Fredrikstad Bystyre 1999-2003, medlem 2003-2007, medlem og gruppeleder 2007-2011, medlem og gruppeleder 2011- 2015

Vararepresentant Fredrikstad formannskap 2003-2007, medlem 2007-2011

Leder for avskrivning av sosiale lån, Fredrikstad, 2007-2011, medlem 2003-2007

Medlem Valgstyret Fredrikstad, 2007-2011/13

Medlem Oppvekstutvalget 2008-2011, varamedlem 2011-2015

Medlem Sosial- og omsorgsutvalget, 2003-2007, vararepresentant 2007-2011

Vararepresentant Regionråd for Nedre Glomma, 2007-2011

Annen politisk aktivitet

Fylke: Listekandidat Østfold FrP, Fylkestingsvalget i Østfold 2011, nr. 19, 2015 nr. 26

Storting: Vararepresentant for Fremskrittspartiet for perioden 2009-2013

Offentlige verv

Medlem Fredrikstad overformynderi, Fylkesmannen 2003- 2013

Medlem utvalget i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Barne- og likestillingsdepartementet 2009- 2012

Styremedlem Unikom AS, 2003-2007, 2007-2011, 2011-

Styremedlem Østfold Kommunerevisjon IKS, 2007-2011

Styremedlem felles sekretariat for kontrollutvalg (ØKUS), 2007-2011

Medlem Fredrikstad overformynderi, 2003-2007, 2007-2011, 2011-

Medlem Fond for Arne Stangebyes samlinger, Fredrikstad, 2007-2011

Medlem Delstyre kultur og næring, Østfold fylkeskommune, 2007-2011

Vararepresentant Frevar KF, 2003-2007, 2007-2011

Vararepresentant styret i Borg Havn IKS, 2003-2007

Vararepresentant styret Fredrikstad Rutebiler AS, 2003-2007

Meddommer Byretten Fredrikstad, 2003-2007, 2007-2011

Medlem av oppnevningsutvalg, Konfliktrådet 2007- 2012

Vararepresentant Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS, 2007-2011

Vararepresentant INSPIRIA science center 2010- 2012

Medlem, drøftingsutvalg etter Omstillingsloven 2009- 2012

Tillitsverv i partier

Nestleder styret i Fredrikstad FrP, 2003-2005, medlem 2005-2007, bystyregruppas representant 2007-

Medlemsansvarlig 2011-

Andre Tillitsverv

Leder for styret Fredrikstad lokallag av NFU, 1998-2000,

Medlem Air Cargo Forum Gardermoen 1998-2006

Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu