hits

About Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.

Imponerende liste over endringer, som har betydning for innbyggerne, med FrP i regjering

By | 2021-05-05T07:56:14+00:00 mai 5th, 2021|Diverse|

Valget i 2021 vil bestemme om folk må betale mer skatt, høyere avgifter, mindre vei, dyrere biler, flere forbud, dårligere helse- og omsorgstjenester og høy innvandring. Listen er lang, men tar man seg tid til å lese gjennom vil man være bedre skodd til å gjennomskue de mange feilaktige påstandene som dukker opp fra venstresiden [...]

Vi kan bygge og vedlikeholde veier, jernbane og havner – med oljepenger

By | 2021-04-12T19:57:24+00:00 april 12th, 2021|Diverse|

April 2021 er oljefondet, som har statutten "For deg og fremtidige generasjoner", på hele 11.216.500,500.500,00 kroner. Siste 7 år har verdien økt med 1.600 milliarder kroner hvert år. Norge er "søkkrike". Markedsverdi (nbim.no) Bjørnar Laabak   Hele Nasjonal Transportplan er 1.200 milliarder. Bompenger er litt i overkant av 10 milliarder per år. Bomgjelden [...]

Snart mulig å forhåndsstemme – du kan stemme på partier som har kandidater fra ditt område

By | 2021-04-12T19:28:47+00:00 april 12th, 2021|Diverse|

Tiden fram til 13. september går fort. Østfold er fortsatt eget stemmefylke og det skal velges 9 mandater til de neste fire årene på Stortinget. Det er partiene som velger sine egne kandidater, men det er innbyggerne som velger parti.   Bjørnar Laabak, 2. kandidat til Stortinget   Østfold FrP   Arbeiderpartiet stiller med [...]

Utfordringer i 2021

By | 2021-01-13T17:59:16+00:00 januar 13th, 2021|Diverse|

De eldre er ikke en del av verken Parisavtalen eller den lokale klimaplanen! Hadde de enda fått komme med der ville nok ikke politikerne snudd de eldre ryggen! Fremskrittspartiet i Fredrikstad har i store deler av 2020 påpekt den store mangelen på sykehjemsplasser. Siden september har kommunen manglet mer enn hundre plasser hver måned. Responsen [...]

Fredrikstad FrP mener støtteordninger for bompasseringer for lavinntektsfamilier er å utøve makt!

By | 2019-05-31T18:47:05+00:00 mai 31st, 2019|Diverse|

Det er stigmatiserende å innføre bompenger for så å be folk søke støtte. Det er et maktovergrep. Jeg mener vi heller skal si nei til bomfinansiering. Jeg forstår at lokalpolitikere ønsker å komme innbyggere i møte, men at Ap og SV mener folk skal søke om støtte for å klare utgiftene de påfører dem, ja [...]

En stemme til Ap er en stemme til Rødt og NKP

By | 2019-04-30T14:01:36+00:00 april 30th, 2019|Diverse|

Når Ap slår seg sammen med Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir jeg usikker på om LO-sjefen, Vidar Schei, faktisk mente at det var etablert felles "kommandosentral" for Ap-LO i sentrum før valget. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til Rødt høres litt flåsete ut En Ap-representant mente jeg var usaklig da jeg skrev dette for [...]

Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad – allikevel vil Ap nedlegge plassene

By | 2019-02-20T13:11:38+00:00 februar 20th, 2019|Diverse|

Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne. Begrunnelsen for nedleggelse er at det skal spares 23,7 millioner kroner innen 2020 og 80 millioner innen 2023 innen seksjonen. I saken [...]

Fortsatt stor betydning for folk flest med FrP i regjering

By | 2019-02-20T09:30:34+00:00 februar 20th, 2019|Diverse|

Etter 2013 med ny regjering har mye blitt bedre for folk flest. Skattetrykket er senket, arveavgiften er borte, formuesskatten er redusert, eiendomsskatteloven endres, bilavgifter er redusert, lavere avkortning av pensjonen til gifte- og samboende pensjonister, men fortsatt står det mye igjen å gjennomføre for FrP. Ap og Rødt vil styre med et snev av kommunisme Alternativet [...]

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

By | 2019-02-09T10:37:30+00:00 februar 9th, 2019|Diverse|

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, 593 menn og 580 kvinner. Det var bare 612, eller 52 prosent av de stemmeberettigede som stemte, 48 prosent stemte [...]

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

By | 2019-02-01T20:39:19+00:00 februar 1st, 2019|Diverse|

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til personer fra Afrika og Asia. Fredrikstad kommune har fått spørsmål om å bosette 60 flyktninger i 2019. Jeg er enig [...]