bjornarlaabak

Hjem/Bjørnar Laabak

About Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.

Hvorfor vil ikke andre politikerne enn Fremskrittspartiet diskutere at sosialhjelpen til innvandrere går til himmels? Se noen tall her!

I dag er siste mulighet til å gi en stemme til Frp for neste stortingsperiode. Frp er det eneste partiet som har stemt imot bosetting i kommuner med begrunnelse at dette koster for mye og vil gå ut over øvrige tjenester kommunen er ansvarlig for å sikre til innbyggerne. Statistisk Sentralbyrå har på oppdrag fra Fremskrittspartiet sett nærmere på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner i perioden 2009-2019 (www.nettavisen.no 10.09.21). Artikkelen og totaloversikten kan man lese i Nettavisen. Jeg tar for meg noen kommuner i Østfold. Det er en kraftig vekst hos innvandrere, fall i resten av befolkningen I 2009 ble det i Norge utbetalt drøyt 1,8 milliarder kroner i sosialhjelp til innvandrere, ti år senere, i 2019,  er utbetalingene mer enn doblet til 4 milliarder. Så vet vi at de store bosettingstallene i kommunene som følge av flyktningkrisen i 2015 medførte at mange tusen mennesker ble bosatt. Økt sosialhjelp for som følge av denne bosettingen vil vi se fra 2021 og hvert år de neste årene. I Oslo er andelen sosialhjelp som går til innvandrere i 2019 hele 990 millioner kroner eller hele 75 prosent [...]

By | 2022-05-11T15:30:55+00:00 september 13th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Norge har ikke en egen atmosfære!

Vi må rydde på land og til havs Det er grunn til bekymring i forhold til «symbolske» tiltak og unødvendige avgiftsøkninger som kan medføre at arbeidsplasser flyttes ut av landet, og det kan forventes kutt i velferdsordninger i Norge. FNs klimapanel la mandag fram sin nye klimarapport. Umiddelbart kaster partiene på venstresiden seg på, noen uttrykker redsel og forfekter at nå må olje- og gassproduksjonen i Norge stanses. Partiene overbyr hverandre i hvilke tiltak de vil vedta bare de får regjeringsmakt. Det vi nå har all grunn til å tro er at venstresiden vil øke skatter- avgifter i klimaets navn, innføre restriksjoner, innføre forbud og nedlegge tusenvis av arbeidsplasser knytta til olje- og gass. Hundretusener av arbeidsplasser settes i spill som igjen vil medføre reduksjon i velferdsordninger. Fremskrittspartiet er opptatt av en effektiv klima- og miljøpolitikk som fungerer, men som ikke straffer innbyggerne for å leve helt vanlige liv. Med FrP i regjering gikk Norges utslipp ned samtidig som velferden gikk opp. Klimatiltak som redusert kjøttforbruk, økte drivstoffpriser og forbud mot å kjøre med bensin- og dieselbiler i Norge betyr tilnærmet ingenting i global sammenheng. Kullforbruket øker i store [...]

By | 2021-08-25T10:11:47+00:00 august 25th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Imponerende liste over endringer, som har betydning for innbyggerne, med FrP i regjering

Valget i 2021 vil bestemme om folk må betale mer skatt, høyere avgifter, mindre vei, dyrere biler, flere forbud, dårligere helse- og omsorgstjenester og høy innvandring. Listen er lang, men tar man seg tid til å lese gjennom vil man være bedre skodd til å gjennomskue de mange feilaktige påstandene som dukker opp fra venstresiden i valgkampen. Jobben FrP har gjort har i stor grad gitt folk en bedre hverdag. Samtidig gir listen troverdighet til at FrP mener innbyggerne er viktigst for det politiske arbeidet framover. Folk flest får det bedre med et sterkt FrP. Hver eneste representant fra FrP tar ombudsrollen på alvor. Vi skal være tydelige på vegne av enkeltmenneskers kamp mot byråkrati og offentlige systemer. Den lange listen over gjennomslag FrP har fått i tiden i regjering kan og bør bli mye lenger de neste årene. FrP vil fortsette å presse på for bedre samferdsel med statlig finansiering av veiene og bypakkene, vi vil bedre helse- og velferd, fortsatt redusere skatter- og avgifter og vi vil stramme til enda mer innenfor feltet innvandring- og integrering. Ta deg tid til å se gjennom den imponerende listen der FrP har [...]

By | 2021-05-05T07:56:14+00:00 mai 5th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Vi kan bygge og vedlikeholde veier, jernbane og havner – med oljepenger

April 2021 er oljefondet, som har statutten "For deg og fremtidige generasjoner", på hele 11.216.500,500.500,00 kroner. Siste 7 år har verdien økt med 1.600 milliarder kroner hvert år. Norge er "søkkrike". Markedsverdi (nbim.no) Bjørnar Laabak   Hele Nasjonal Transportplan er 1.200 milliarder. Bompenger er litt i overkant av 10 milliarder per år. Bomgjelden er under 100 milliarder. Hvorfor er det bare FrP som mener Norge har råd til å fjerne alle bompenger?   Bjørnar Laabak 2. kandidat til Stortinget Østfold FrP

By | 2021-04-12T19:57:24+00:00 april 12th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Snart mulig å forhåndsstemme – du kan stemme på partier som har kandidater fra ditt område

Tiden fram til 13. september går fort. Østfold er fortsatt eget stemmefylke og det skal velges 9 mandater til de neste fire årene på Stortinget. Det er partiene som velger sine egne kandidater, men det er innbyggerne som velger parti.   Bjørnar Laabak, 2. kandidat til Stortinget   Østfold FrP   Arbeiderpartiet stiller med Jon Ivar Nygård fra Fredrikstad på topp, de neste på Aps liste er fra Sarpsborg og Indre. Høyre har sine to øverste kandidater fra Moss og Indre. Senterpartiet har sine to på topp fra Indre og fra Våler. Sv har sin toppkandidat fra Sarpsborg. FrP har sin toppkandidat fra Moss. Det er disse 9 kandidatene som ligger an til å møte på Stortinget de neste fire årene og utgjøre Østfoldbenken. Teller man opp de som nå ligger an til stortingsplass er det 1 Ap fra Fredrikstad, 2 (H/FrP) fra Moss, 2 (Ap, Sv) fra Sarpsborg og 4 (1 Ap, 1 H og 2 Sp) fra Indre (inklusiv en fra Våler). Noen tall fra 2017-valget: I 2017 var det 216.293 stemmeberettigede i Østfold. Det var 162.322 som benyttet stemmeretten som tilsvarte 75% av de stemmeberettigede. Fredrikstad 59.709, [...]

By | 2021-04-12T19:28:47+00:00 april 12th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Utfordringer i 2021

De eldre er ikke en del av verken Parisavtalen eller den lokale klimaplanen! Hadde de enda fått komme med der ville nok ikke politikerne snudd de eldre ryggen! Fremskrittspartiet i Fredrikstad har i store deler av 2020 påpekt den store mangelen på sykehjemsplasser. Siden september har kommunen manglet mer enn hundre plasser hver måned. Responsen fra de ledende partiene er fraværende. Som følge av pandemien, vi alle er rammet av, betaler de eldre en pris vi, etter mitt syn, ikke helt har oversikt over. Jeg har flere ganger stilt spørsmål om hva hvite rom med et speil på veggen, ikke lov å ha personlig møblering, begrenset besøk, i perioder ingen besøk og den enkelte har bodd mange måneder under de omstendighetene. Hva gjør det med mennesker som er forsvarsløse, syke og som må akseptere det tilbudet politikerne ikke vil diskutere? Jeg vet ikke, men tror det kan sammenlignes med en eller annen form for offentlig overgrep. Arbeiderpartiet har flere ganger uttalt, i hovedutvalget helse- og velferd og i leserbrev, at de eldre må dele pengepotten med andre grupper. Administrasjonen uttaler at de som bor hjemme ikke er syke nok til å [...]

By | 2021-01-13T17:59:16+00:00 januar 13th, 2021|Diverse|0 kommentarer

Fredrikstad FrP mener støtteordninger for bompasseringer for lavinntektsfamilier er å utøve makt!

Det er stigmatiserende å innføre bompenger for så å be folk søke støtte. Det er et maktovergrep. Jeg mener vi heller skal si nei til bomfinansiering. Jeg forstår at lokalpolitikere ønsker å komme innbyggere i møte, men at Ap og SV mener folk skal søke om støtte for å klare utgiftene de påfører dem, ja det er å markere sin makt og deretter be folk søke almisser. Saken skal opp i formannskapet i Fredrikstad den 6. Juni  - Fredrikstad FrP vil forsøke å stoppe bypakka slik at disse  almissesøknadene ikke blir nødvendig. Bruk stemmeretten din i september Stem på et parti som setter innbyggerne i fokus. Stem på et parti som ikke plasserer begge henda i bukselommene dine for å knabbe det du eventuelt måtte ha tilgjengelig.... Stem på et parti som hele veien har stemt imot bomring. Som vil redusere og fjerne eiendomsskatt. Det er sikkert fristende å stemme på NOK er NOK og Bompengemotstandere......... Uansett skal du benytte stemmeretten.   Bare 53 % brukte stemmeretten ved forrige lokalvalg 86 prosent av de som stemte - stemte på et parti som er for bomring i byen! Gjør deg selv og [...]

By | 2019-05-31T18:47:05+00:00 mai 31st, 2019|Diverse|0 kommentarer

En stemme til Ap er en stemme til Rødt og NKP

Når Ap slår seg sammen med Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir jeg usikker på om LO-sjefen, Vidar Schei, faktisk mente at det var etablert felles "kommandosentral" for Ap-LO i sentrum før valget. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til Rødt høres litt flåsete ut En Ap-representant mente jeg var usaklig da jeg skrev dette for en tid tilbake. Men hva er det som skjer i byen vår? 1. mai skal feires med kommunalt tilskudd, vedtatt av Ap, og hvem ser vi står side om side i komiteens annonse: LO, Fredrikstad Ap, SV, NKP og Rødt. Kommunistene er nå en av støttespillerne/sponsorene til Arbeiderpartiet og LO i det rødgrønne prosjektet. På 1. mai-annonsen til komiteen i Fredrikstad har de satt opp hva hovedparolene skal være. Det er de gamle fellesskapsuttrykkene og nei til alt ikke-offentlig. Jeg har stor respekt for at vi har ulike oppfatninger om søndagshandel, privat næringsliv, konkurranse i offentlig sektor osv., men når Ap slår seg sammen med Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir jeg usikker på om LO-sjefen, Vidar Schei, faktisk mente at det var etablert felles "kommandosentral" for Ap-LO i sentrum før valget.   Noen av parolene er: Sterkere fellesskap Fredrikstad by – arbeiderstyrt [...]

By | 2019-04-30T14:01:36+00:00 april 30th, 2019|Diverse|0 kommentarer

Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad – allikevel vil Ap nedlegge plassene

Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne. Begrunnelsen for nedleggelse er at det skal spares 23,7 millioner kroner innen 2020 og 80 millioner innen 2023 innen seksjonen. I saken fremstilles Torsnes og Emil Mørch som mindre effektive enn større sykehjem. Fredrikstad FrP er uenige i at det skal nedlegges sykehjemsplasser, og undertegnede er uenig i begrunnelsen for nedleggelser. Fredrikstad FrP mener det er behov for alle sykehjemsplassene vi har tilgjengelig, og vi vil ikke støtte saken som legges fram i møtet 27. februar. Nedleggelse basert på synsing I saken vises det til kommunens erfaring, og at Asker kommune har den samme erfaringen, at små sykehjem ikke er effektive. Vi mener at udokumentert erfaring ikke er tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å mene at små sykehjem er mindre effektive, og vi ønsket dette dokumentert. FrP har derfor forespurt rådmannen om det kan dokumenteres at små sykehjem er mindre effektive enn større sykehjem. Hva er utgiftene per sengepost på de små sykehjemmene sammenlignet med de større og hva er [...]

By | 2019-02-20T13:11:38+00:00 februar 20th, 2019|Diverse|0 kommentarer

Fortsatt stor betydning for folk flest med FrP i regjering

Etter 2013 med ny regjering har mye blitt bedre for folk flest. Skattetrykket er senket, arveavgiften er borte, formuesskatten er redusert, eiendomsskatteloven endres, bilavgifter er redusert, lavere avkortning av pensjonen til gifte- og samboende pensjonister, men fortsatt står det mye igjen å gjennomføre for FrP. Ap og Rødt vil styre med et snev av kommunisme Alternativet til sittende regjering er at Arbeiderpartiet skal samarbeide med Rødt og SV. Med Rødt i spissen vil vi ha et snev av kommunistisk styreform, skattetrykket vil ikke bare endres tilbake til 2013-nivå, men de vil øke skatter- og avgifter på nær alt som betyr noe for folk i hverdagen. I tillegg vil de legge seg på "forbudslinjen" de hadde fram til 2013. Man kan "le av" poker, segway, lakrispiper og andre "ubetydelige" småting, men det er disse tingene som er hverdagen til folk. I tillegg vil de gjeninnføre arveavgiften og øke formuesskatten. En pensjonist med 250 000 i pensjon vil merke godt de fire-fem prosentene i økt skatt, gjeninnføring av avkortning og at de må betale formuesskatt. Som arbeidstaker og skattebetaler skal den enkelte betale prisen for mangfolds- og fellesskapssamfunnet som Rødt forfekter. Leverer man stemmeseddelen til en [...]

By | 2019-02-20T09:30:34+00:00 februar 20th, 2019|Diverse|0 kommentarer