hits

Utfordringer i 2021

De eldre er ikke en del av verken Parisavtalen eller den lokale klimaplanen! Hadde de enda fått komme med der ville nok ikke politikerne snudd de eldre ryggen!

Fremskrittspartiet i Fredrikstad har i store deler av 2020 påpekt den store mangelen på sykehjemsplasser. Siden september har kommunen manglet mer enn hundre plasser hver måned. Responsen fra de ledende partiene er fraværende.

Som følge av pandemien, vi alle er rammet av, betaler de eldre en pris vi, etter mitt syn, ikke helt har oversikt over. Jeg har flere ganger stilt spørsmål om hva hvite rom med et speil på veggen, ikke lov å ha personlig møblering, begrenset besøk, i perioder ingen besøk og den enkelte har bodd mange måneder under de omstendighetene. Hva gjør det med mennesker som er forsvarsløse, syke og som må akseptere det tilbudet politikerne ikke vil diskutere? Jeg vet ikke, men tror det kan sammenlignes med en eller annen form for offentlig overgrep.

Arbeiderpartiet har flere ganger uttalt, i hovedutvalget helse- og velferd og i leserbrev, at de eldre må dele pengepotten med andre grupper.

Administrasjonen uttaler at de som bor hjemme ikke er syke nok til å bo på sykehjem. Så langt jeg forstår underkjenner de fagprofesjonenes vurdering av at den enkelte faktisk har søkt sykehjemsplass.

Jeg kommer til å fortsette kritikken av hvordan partiene i Fredrikstad ikke er villige til å prioritere de eldre som trenger sykehjemsplass.

Det blir helt patetisk å høre gamle «gode» Ap-politikere som hevder at eldreomsorgen i Fredrikstad er god nok. Min respekt for «gamlegutta» forsvinner idet partipisken og redsel for å gi kritikk til sine egne teller mer enn gamle mennesker som er prisgitt at lokalpolitikerne prioriterer omsorgen. Derfor har jeg også uttrykt «eldreskam med Ap».

Dersom fagprofesjoner, administrasjonen, mediene og ledende politiske partier ikke innrømmer at eldreomsorgen er for dårlig, at eldre bor alene hjemme uten tilstrekkelig pleie, tror jeg de eldre får et vanskelig 2021. Pandemisituasjonen med besøksrestriksjoner og fravær av anerkjennelse av mangler i omsorgen vil, slik jeg ser det, forsterke den manglende eldreomsorgen.

Eldreomsorgen er en av de absolutt største utfordringer i 2021. Ikke bare de eldre selv, men politikernes mangel på forståelse, kunnskap og anerkjennelse for det behovet de eldre har.

 

Comments

comments

By | 2021-01-13T17:59:16+00:00 januar 13th, 2021|Diverse|0 kommentarer

About the Author:

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.