Snart mulig å forhåndsstemme – du kan stemme på partier som har kandidater fra ditt område

april 12, 2021

Tiden fram til 13. september går fort. Østfold er fortsatt eget stemmefylke og det skal velges 9 mandater til de neste fire årene på Stortinget. Det er partiene som velger sine egne kandidater, men det er innbyggerne som velger parti.

Bjørnar Laabak, 2. kandidat til Stortinget   Østfold FrP

Arbeiderpartiet stiller med Jon Ivar Nygård fra Fredrikstad på topp, de neste på Aps liste er fra Sarpsborg og Indre. Høyre har sine to øverste kandidater fra Moss og Indre. Senterpartiet har sine to på topp fra Indre og fra Våler. Sv har sin toppkandidat fra Sarpsborg. FrP har sin toppkandidat fra Moss. Det er disse 9 kandidatene som ligger an til å møte på Stortinget de neste fire årene og utgjøre Østfoldbenken.

Teller man opp de som nå ligger an til stortingsplass er det 1 Ap fra Fredrikstad, 2 (H/FrP) fra Moss, 2 (Ap, Sv) fra Sarpsborg og 4 (1 Ap, 1 H og 2 Sp) fra Indre (inklusiv en fra Våler).

Noen tall fra 2017-valget:

I 2017 var det 216.293 stemmeberettigede i Østfold. Det var 162.322 som benyttet stemmeretten som tilsvarte 75% av de stemmeberettigede.

Fredrikstad 59.709, Sarpsborg 40.569, Halden 23.264, Råde 5.405 og Hvaler 3.608 stemmeberettigede. Moss med Rygge 35.352 stemmeberettigede, Indre 31.595, Våler 3,725 og resterende Rakkestad, Aremark, Skiptvedt og Marker med til sammen 12.555 stemmeberettigede.

Ser man på meningsmålingen fra februar, som Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad viser til i forhold til antall stemmeberettigede i 2017, vil Fredrikstad med 27% av antall stemmeberettigede få 1 (Ap) av 9 inn på Stortinget som er 11% av Østfoldbenken. Sarpsborg med sine 18% av antall stemmeberettigede vil få inn 2 (Ap/Sv) av 9 som er 22% av Østfoldbenken. Moss/Rygge har 16% av de stemmeberettigede og kan få 2 (H/FrP) av 9 som er 22% av Østfoldbenken. Indre inklusiv Våler og de andre kommunene i indre Østfold har 22% (1 Ap, 1 H, 2 Sp) av de stemmeberettigede og kan få 4 av 9 representanter som vil utgjøre 44% av Østfoldbenken. Legger man Hvaler og Råde til Fredrikstad har dette området 68.722 stemmeberettigede, utgjør 31%, men får kun 11% av representantene.

Legger man sammen Halden, Hvaler, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg representerer det 132.555 stemmeberettigede og 61% av de stemmeberettigede, men vil med februarmålingen ha kun 3 representanter (2 Ap, 1 Sv), som er 33% av representantene på Østfoldbenken.

Det er partiene selv som har utarbeidet listene for stortingsvalget. Innbyggerne stemmer på partiene. Samtlige av representantene som ligger an til stortingsplass fra Østfold, bortsett fra Wiborg fra Moss, er for mer bosetting, bompenger, de er for bypakkene, de er for byvekstavtaler, de er for eiendomsskatt, de er for å øke skattene til folk flest og de er mot å redusere avgiftene på grensehandelsvarer. Derfor oppfordrer jeg alle Østfoldinger til å tenke på den utviklingen Østfold trenger i årene som kommer. Vil man ha flere politikere fra Nedre Glomma til Stortinget må man stemme FrP. De som ikke stemte ved valget i 2017, hele 53.971 innbyggere, kan utgjøre en stor forskjell på resultatene, nesten 30 tusen av disse bor i Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde.

FrP trenger noen flere stemmer for å få inn både en representant fra Fredrikstad og en fra Sarpsborg i tillegg til Wiborg fra Moss. Et sterkt FrP vil gjøre Østfoldbenken mer handlekraftig.

Godt valg!

Bjørnar Laabak

Kandidat nr. 2 fra Fredrikstad og Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu