hits

Viktig vedtak av Bystyret!

FrP har nå endelig fått flertall for at det er nødvendig å skaffe oversikt over utgiftene til flyktninger i Fredrikstad.

Ap, SV, SP, Bym og pensjonistpartiet vedtar flyktningregnskap for 2015. Kostnadene i 2015 skal dokumenteres. Tilstrømming av barn med hjelpebehov er ikke budsjettert og her vil de redusere hjelpen til andre barn.

B16LORM

Det pågår en kartlegging av nødvendige tiltak i forbindelse med opptrapping av bosetting som foreløpig ikke er budsjettert.

Bystyret har vedtatt følgende: – Det skal utarbeides en rapport for 2015 om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Fredrikstad kommune skal gjennom dette få kartlagt utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjon av disse samt voksenopplæring.

Comments

comments

By | 2017-05-19T09:29:51+00:00 desember 3rd, 2015|Diverse|0 kommentarer

About the Author:

Bjørnar Laabak er gruppeleder i Fredrikstad FrP. Han var ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Fredrikstad i 2015 og i 2019. Han er 1. vara til Stortinget for Østfold FrP i perioden 2017-2021. Han er 2. kandidat på listen til Østfold FrP i 2021.