Ap, Sp, SV, Bym og Pensjonistpartiet står sammen om økt egenbetaling i sykehjem med 50 % fra 2016

desember 1, 2015

I FrPs budsjettforslag er månedssatsen foreslått redusert - Pensjonistpartiets støtte til å øke egenbetaling i sykehjem fra 39 tusen i måneden til 58 tusen i måneden er oppsiktsvekkende

Det er liten tvil om at det er budsjettforslaget til Ap, Sp, SV, Bym og Pensjonistpartiet (PP) som blir vedtatt på torsdag i bystyret. De fem partiene står sammen om en vesentlig økning av eiendomsskatten, egenbetaling for de gamle i sykehjem, og de øker utgiftene jevnt over uten å ta nødvendige grep.

At de fem partienes budsjett uttrykker at de bruker de store pengene på de store oppgavene, rettferdighet og fellesskap gir ikke mening for mange. Det sitter fortsatt innbyggere med reduserte tilbud etter 2013-kuttene. Det er ikke gjenopprettet alle tilbudene som ble redusert i 2013 og 2014. Mange trygdede og minstepensjonister får en vesentlig merbelastning med økt eiendomsskatt.

At Pensjonistpartiet ikke krever grep om tjenestene til de eldre er forunderlig, og at de ikke setter spørsmål med den økte belastningen i eiendomsskatt for de eldre er like merkelig.

Pensjonistpartiets støtte til å øke egenbetaling i sykehjem fra 39 tusen i måneden til 58 tusen i måneden er oppsiktsvekkende. Økningen er ikke engang dokumentert i forhold til hvilken effekt dette har for kommunen. Dette er en helt unødvendig belastning for de det gjelder i sykehjem og deres pårørende.

Pensjonistpartiet står sammen med Ap om å ikke ta i bruk noen av sykehjemsplassene på Onsøyheimen før i 2018. FrP har lagt inn midler til å benytte noen av plassene allerede fra 2016.

I FrPs budsjettforslag er månedssatsen foreslått redusert til maks 29 tusen i måneden. Vi tar på alvor den belastningen mange opplever der en av ektefellene må på sykehjem. For familier som opplever tidlig demens vil de nye takstene medføre enda større økonomisk belastning enn i dag dersom sykehjemsplass er alternativet.

For budsjettåret 2016 er det FrP som har det høyeste budsjettet for oppvekst- og omsorgsseksjonene, og FrP budsjetterer med lavest eiendomsskatt av alle partiene. Vi har i tillegg styrket tilskuddene til frivillige og idretten mer enn de andre forslagene. Innretningen er at effektivisering i hovedsak skal foretas administrativt.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu