Ap-Simensen tror Ryanair vil opprette ståplasser ombord og ta betalt for toalettbesøk

august 9, 2016

At baseflykontrakten ikke var en langsiktig bindende kontrakt er oppsiktsvekkende sett i lys av at eierne mener denne kontrakten er eneste grunnlaget for drift. Rygge er Norges 7. største flyplass 1. kvartal i år målt i antall passasjerer. Med 4-500 tusen passasjerer etter bortfall av baseflyene ville Rygge vært blant de 12-14 største flyplassene i landet

Jens O Simensen, bystyrerepresentant Fredrikstad Ap, skriver om Rygges kræsjlanding i Fredriksstad Blad 2. august og Moss Avis den 4. august. Ap ønsker ikke å snakke om hvor lite interesserte de har vært i å gi Rygge likeverdig konsesjon som andre flyplasser i Norge, men de holder seg til hvordan saken nå har utviklet seg, og at de fleste i Østfold sitter igjen med at flypassasjeravgiften er årsaken til at flyplassen legges ned, men er det egentlig årsaken om vi legger politisk retorikk og følelsene til side?

Jeg har selv vært ansatt i flyselskap i nær 25 år, siste årene som økonomisjef for flyfraktvirksomheten til SAS i Norge. Selskaper, avgifter og flyruter har kommet og gått. Årsakene til at flyselskaper endrer rutetilbud er i hovedsak markedssituasjonen, egen flykapasitet og strategi. Jeg er sterk motstander av flypassasjeravgiften, men vil allikevel driste meg til å påstå at verken avgift eller Ryanair kan tillegges ansvaret for nedleggelse av Moss Lufthavn Rygge (MLR).

Norwegian sluttet å fly på Rygge i 2012. Årsaken var at de manglet flykapasitet (fly) til å opprettholde flyvninger på Rygge samtidig som de åpnet nye ruter fra andre flyplasser, og at passasjerene i hovedsak ønsket å fly til og fra Gardermoen.

Ryanairs opprettet ruter til og fra Haugesund i 2003. I 2013 hadde de hele syv destinasjoner inntil de i 2016 reduserte til kun to. Ryanairs begrunnelse var mangel på flymateriell. Det var i oktober 2015 at Ryanair pressemeldte at de reduserte vesentlig på sin norske satsing ved Rygge, Torp og Haugesund. På dette tidspunktet fortalte Ryanair at kuttene var basert på manglende materiell (fly) , men at de vil satse på de tre norske flyplassene når de utvider flyflåten. Ryanair har nærmere tre hundre nye fly i bestilling.

Ryanair står senere fast på at det er avgiften som avgjør at de nedlegger både baseflyene og flyvningene på Rygge til tross for at de åpner ruter både til Torp og Gardermoen. Dette er sannsynlig like sant som at de fortalte pressen at de ville innføre ståplasser på flyene, ta betalt for toalettbesøk om bord eller at de skulle fly mellom Europa og USA for 10 pund. Men effekten av disse PR-stuntene er enorm omtale og Ryanair bruker minimalt med penger på markedsføring. Etter nedleggelsesvedtaket får Ryanair «gratis» riksdekkende nyheter for hver eneste rute de planlegger i Norge. Det er Ryanairs strategi.

Ryanair har ingen lojalitet til flyplasser foruten å tilby markedets laveste priser til reisende. Næringslivet i Haugesund betalte gjennom flere år deler av avgiftene for Ryanair for at de skulle opprettholde destinasjonen. Ryanair har selv ingen bakkeansatte, de kjøper alle tjenestene, og de trenger ingen flyttebil når de nedlegger eller oppretter ruter.

MLR ledelsen har rett i at de er i konkurranse med 70 internasjonale lufthavner i Europa. Sånn sett har ledelsen gjort en fremragende jobb med å bli blant de aller beste. Derimot har de undervurdert truslene i det langsiktige perspektivet innen lavprissegmentet og sin egen diversifiseringsstrategi (ikke legg alle eggene i en kurv). Ryanair gjør ikke noe nytt når de flytter ruter eller basefly.

Det er underlig at store robuste eiere som Østfold fylkeskommune, Østfold Energi, Orkla og Thon ikke har sett for seg Ryanairs manglende lojalitet. Fullt forståelig at Ryanairs endring ville medføre stort tap for flyplassen, men ikke nedleggelse. At baseflykontrakten ikke var en langsiktig bindende kontrakt er oppsiktsvekkende sett i lys av at eierne mener denne kontrakten er eneste grunnlaget for drift. Rygge er Norges 7. største flyplass 1. kvartal i år målt i antall passasjerer. Med 4-500 tusen passasjerer etter bortfall av baseflyene ville Rygge vært blant de 12-14 største flyplassene i landet.

Det er forståelig at det ikke er tidsmessig mulig med etablering av alternativ trafikk på MLR uten driftsstopp siden Ryanair tar av for siste gang i oktober. Det må allikevel være mulig å se framtidig utviklingsmuligheter. Det er flere fordeler i dag enn før åpning av Rygge i 2006, konsesjonene er på plass, investeringene er gjort, ansatte har kunnskap. Det er synd at flyplassledelsen ikke har greid å knytte til seg andre selskaper enn Ryanair for å møte situasjonen som oppstår når Ryanair omdisponerer flyene. Den situasjonen måtte de kunne forutse når de selv har vært svært opptatt av at andre ikke forstår lavprisselskapenes «natur».

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu