Demokraten stoppet offentlig maktutøvelse

september 14, 2016


Bilde fra Demokratens nettside. www.demokraten.no

Den "kritiske lille" lokalavisen i Fredrikstad satt stopper for de rødgrønnes "mobbing" av Florarestaurantens eier. Saken er at festekontrakten går ut i 2018, og kommunen med de rødgrønne i spissen ville avslutte kontraktsforholdet.

Utvalgsleder i teknisk utvalg innstilte på at kommunmen skulle avslutte festekontrakten med de som driver Flora. Andre skulle på banen, men da skulle kommunen først investere åtte millioner til toalett- og stellerom. Ikke skulle det være gullbeslag eller dyre malerier på veggene, nei toaletter, stellerom og oppgradering av gjerdene rundt. Saken beskrev i svært nedlatenmde ordlag hvor ille Flora fremstår.... ja til og med parkeringsplassene var skjemmende- det står ingen ting om at kommunen selv har opparbeidet de, det rødgrønne flertallet fjerner gateparkering rundt i byen.

Så ber utvalgslederen om unskyldning
Han var ikke klar over at leietakeren faktisk eide bygget. Demokratens journalist Arne Børresen gjorde den politiske ledelse klar over eierforholdet i avisutgaven, samme dag som saken ble behandlet i formannskapet. Det står ikke i saken. Hvorfor? Det kan man spekulere på, og det gjør de fleste. Noen fra den rødgrønne siden mener de var klar over at dagens driver av Flora faktisk eide bygget, det gjør innholdet i saken enda værre.

Saken utsettes- sendes tilbake for ny utredning
At utvalgslederen og politisk ledelse ikke visste hvem som eier bygget ved behandlingen i teknisk utvalg er oppsiktsvekkende, spesielt, men uansett hvordan man ser det har utvalgselderen fra det rødgrønne flertalletr godkjent saken slik den ble fremstilt, og utvalgslederen har innstilt identisk med det administrasjonen innstilte. Eierforholdet er en ting, men den negative og nedlatende beskrivelsen av Floras drift er, slik jeg ser det, en form for offentlig mobbing som tilsvarer "gapestokken" vi ikke lenger bruker.

Eier av Florabygget er forpliktet til, etter kontrakten, å levere grunnen i ryddet stand ved kontraktens utløp. Det kommuneledelsen ikke har tenkt på, sånn jeg ser det, er at eieren faktisk kunne fjerne bygget, levere tilbake en ryddet tomt, og siden parken er fredet ville kommunen ikke ha anledning til å sette bygget opp igjen. Altså! Når lemmane faller på Flora ville være historie da lemmane ikke lenger vil være til stede!

Takk til Demiopkraten som satt stopper for denne merkverdige prosessen som kunne ført til at Flora forsvant for all fremtid. Og en takk for at den offentlige skittpakken politikerne fikk servert ble trukket tilbake.

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu