Ap-taktikk som mange "spyr" av!

juni 10, 2015

Reduserer og nedlegger tjenester til innbyggerne i starten av perioden, oppretter de samme tjenestene i valgåret, Deretter forteller de velgerne at de har opprettet tjenester.

Overskriften er ikke "min stil", men den første kommentaren jeg fikk etter Ap-ledernes innlegg stod på trykk 10. juni.

Først kutter de over hundre millioner innen tjenestene til eldre og tjenestene til funksjonshemmede (2013-2014). Færre ansatte, færre vikarer, nedleggelser av dagtilbud og merkostnader på investeringer i hundremillionersklassen. Så kommer valgåret som de slenger ut penger i alle retninger for å rette opp fokus fra sine tidligere velferdskutt.

Ja til og med de dagtidsplassene de selv har nedlagt blir gjenopprettet i valgåret og framstilt som om Ap har økt antall plasser.

De skulle heller ikke åpne dagtidsplasser på det nye flotte sykehjemmet på Østsiden. Ikke før demensforeningen reagerte, avisene beskrev behovet, da fant de penger og åpner dagtilbudene raskere enn de selv ønsket.

Leder og nestleder i Helse- og velferdsutvalget, begge fra Arbeiderpartiet, kritiserer Fredriksstad Blads leder som tok for seg økte politikerkostnader i en tid der kommunale tjenester er satt på sparebluss. Ap representantene lister opp en rekke saker de har gjennomført av hensyn til folks behov, og de tror folk ser dette slik at de rødgrønne får fire nye år i flertall. Flere av sakene de trekker frem på listen i leserinnlegget 10. juni er heldigvis riktige. Noen har de gjennomført etter tidligere vedtak og noen har de fått god hjelp fra ny regjering til å forbedre. Jeg stiller allikevel noen spørsmål:
Hva mener Ap-lederne med at tilbudene innen omsorg er blitt mer funksjonelle? Hva menes med at det nå benyttes erfarne dyktige fagfolk og ikke vikarer? Har Ap dårlig erfaring med vikarer innen omsorgen i kommunen? Er det ikke de samme dagtidsplasser Ap selv nedla som de oppretter?

Jeg håper også folk har sett hvordan Ap har kuttet i velferden gjennom redusert tjenester til mange som selv ikke mestrer å protestere. Jeg håper ikke folk i Fredrikstad gir det rødgrønne sittende flertallet fornyet tillit. Med høy eiendomsskatt burde Ap greid å ivareta innbyggerne bedre enn de har gjort. De har ikke hatt orden i økonomien slik de selv sier, men har hatt store mangler på styring både i drift og investeringer.

Min klare oppfatning er at innbyggernes behov innen oppvekst og omsorg vil bli bedre ivaretatt om Fremskrittspartiet blir del av det politiske flertallet fra september. Jeg og vi tar innbyggerne på alvor, også de som ikke er medlem hos Ap eller LO.

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu