Ap opprettholder skyhøy eiendomsskatt

juni 19, 2015

Alle sakene har Ap bestemt på forhånd. Allikevel er det viktig at vi fremmer våre syn.

Ap sier de ikke vil prioritere velferd fremfor skattekutt. Fremskrittspartiet mener vi kan gi eiendomsskattekutt samtidig som vi bedrer oppvekst- og omsorg.

Helt sikkert er det at APs politikk vil medføre kutt i tjenestene. De øker kostnader på alle områder. Mest øker de der folk skal bruke pc fremfor hender i omsorg.

Fremskrittspartiet halverer eiendomsskatten, reduserer utgiftene til administrasjonene og vi legger mer penger til barnevern, øvrig oppvekst, tilskudd til idrett, vi sikrer dagtilbud og vi vil konkurranseutsette tjenester der kommunen kan få mer igjen for pengene.

Eldreomsorgen må ha høy prioritet. Fremskrittspartiet foreslår å være med på det statlige prosjektet om statlig finansiering av eldreomsorgen som skal sikre likeverdig kvalitet og mengde tjenester i landet.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu