Bomring bompenger og redusert kjøpekraft

mai 8, 2015

Det er nesten fristende å tenke at næringsdrivende ikke har regna på hva folk får mindre i bukselommen fra 2017

image

Vanlige folk bør stemme Fremskrittspartiet
Høye bilavgifter og bompenger er usosiale ekstraskatter som øker forskjellene i befolkningen. Disse skattene rammer innbyggere med middels- og lave inntekter som også er avhengige av bil for å gjennomføre arbeidsliv og hverdager. Jo større Fremskrittspartiet blir lokalt og sentralt desto større sjanse er det for at det investeres fra oljefondet til vei- og bane.

I 2012 bygde svenskene åtte ganger mer motorvei enn i Norge. Sverige har ikke oljeinntekter slik Norge har, men de har fire ganger mer motorvei enn i Norge, bilavgiftene er lavere og de bygger uten bompenger.

Statistisk sentralbyrå har beregnet at det er mulig å investere over 40 milliarder mer hvert eneste år i egen infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien.

De andre partiene øker skattene vesentlig gjennom bruk av bompenger. Fremskrittspartiet er opptatt av å bygge landet slik at bedrifter og folk flest får en enklere hverdag. Et sterkere Fremskrittsparti i regjering vil gjøre det mulig med enda mer massiv satsning på vei- og jernbane - og uten bompenger.

En gjennomsnitt familie vil, om Fremskrittspartiet blir store nok, spare 20-40 000 i året. Skremslene fra de andre partiene om uansvarlighet er avkreftet av bl.a. Statistisk sentralbyrå.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder Fredrikstad FrP

Previous Post
Eiendomsskatt
Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu