Eiendomsskatt

mai 8, 2015
477328479
House with red roof, calculator, stack of gold coins dollar. 3d rendering
image
image

Det er kommunevalg i september. Før det skal partiene legge fram Handlingsplaner for de neste fire årene. Revidert budsjett 2015 - og Handlingsplan 2015-2019 skal vedtas i juni 2015 og er styringsdokumentet for kommunens ledelse. Partienes plan vedtas i tillegg til rådmannens forslag.

Fremskrittspartiet mener eiendomsskatten for boliger er usosial. Det er en objektbeskattinn og det teller ingen ting om du har lav inntekt. Det er faktisk sånn at mange skiller lag, blir alene eller av andre årsaker blir sittende med boliger som har en vesentlig eiendomsskatt som skal betales i tillegg til andre kommunale avgifter. Siden eiendomsskatt ikke er lovpålagt, men opp til kommunen å avgjøre både størrelsen og om vi i det hele tatt skal ha denne skatten, mener Fremskrittspartiet at den må reduseres og fjernes så raskt som mulig.

Vi vil starte med å øke bunnfradraget fra dagens 200 tusen til en million i første valgperiode både for bolig og fritidsboliger. Det vil medføre at svært mange med vanlige boliger får ingen eller lav eiendomsskatt.

Fremskrittspartiet vil prioritere oppvekst og omsorg. Vi mener at barnehagene, skolene, helsestasjonene, hjemmetjenestene, sykehjemmene, omsorgsboligene, rusomsorgen, dagtilbudene og mye mye mer innenfor oppvekst- og omsorg er det viktigste for en kommune å levere gode tjenester.

Fredrikstad kommune bruker over seks milliarder kroner hvert år. Av inntektene er rundt 200 millioner kroner eiendomsskatt fra boliger, fritidsboliger og fra næringsarealer, eller litt i overkant av 3 prosent.

Fremskrittspartiet mener  kommunen har en forpliktelse til å forenkle, forbedre, fornye og effektivisere alle ledd av organisasjonen. Utenom de prioriterte områdene må kommunen i tillegg vurdere om noe kan tas helt bort. Ved å spille enda mer på de gode samfunnskreftene i tillegg til egne "muskler" kan mye gjøres annerledes - uten eiendomsskatt og enda bedre oppvekst- og omsorgstjenester.

image
Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu