Derfor må du stemme FrP

september 9, 2017

Altfor mange må vente altfor lenge på behandling. Eldre skal ikke oppleve ensomhet og dårlig behandling i eldreomsorgen. Hvilken kommune du bor i skal ikke være avgjørende for omsorgen du får.

FrP har bidratt til at 70 000 færre står i helsekø

FrP vil jobbe for enda flere valgmuligheter innenfor helse og eldreomsorg

FrP vil bygge enda flere sykehjemsplasser

Vi vil opprette et nasjonalt eldreombud og vi vil ha eldreombud i kommunene slik at eldres rettigheter blir bedre ivaretatt

Vi vil at staten skal betale for eldreomsorgen

Stem på FrP så skal vi fortsatt jobbe for å redusere avkortingen av pensjonen og vi vil at den øker hvert år like mye som lønnsutviklingen.

Godt valg!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu