En stemme til Ap er en stemme til Rødt og NKP

april 30, 2019

Når Ap slår seg sammen med Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir jeg usikker på om LO-sjefen, Vidar Schei, faktisk mente at det var etablert felles "kommandosentral" for Ap-LO i sentrum før valget.

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til Rødt høres litt flåsete ut

En Ap-representant mente jeg var usaklig da jeg skrev dette for en tid tilbake. Men hva er det som skjer i byen vår? 1. mai skal feires med kommunalt tilskudd, vedtatt av Ap, og hvem ser vi står side om side i komiteens annonse: LO, Fredrikstad Ap, SV, NKP og Rødt. Kommunistene er nå en av støttespillerne/sponsorene til Arbeiderpartiet og LO i det rødgrønne prosjektet.

På 1. mai-annonsen til komiteen i Fredrikstad har de satt opp hva hovedparolene skal være. Det er de gamle fellesskapsuttrykkene og nei til alt ikke-offentlig. Jeg har stor respekt for at vi har ulike oppfatninger om søndagshandel, privat næringsliv, konkurranse i offentlig sektor osv., men når Ap slår seg sammen med Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir jeg usikker på om LO-sjefen, Vidar Schei, faktisk mente at det var etablert felles "kommandosentral" for Ap-LO i sentrum før valget.

Noen av parolene er:

Sterkere fellesskap

Fredrikstad by – arbeiderstyrt på nytt!

Lovfestet rett til heltidsstillinger

Vi trenger folk på gulvet!

Flere sykehjemsplasser i Fredrikstad

Forby bemanningsbransjen!

Interessant hvordan Ap og LO gjør seg til "gutta på gølvet" som på en måte skal kjempe en kamp. Selv er de del av "eliten", de nedlegger sykehjemsplasser, de bestemmer selv om ansatte skal jobbe deltid, med fellesskapet tenker de nok ikke på de utenfor arbeidslivet og de vil selvsagt støtte kommunistene i forbudslinja overfor bemanningsselskaper med mer.

Ingen parole om nei til eiendomsskatt eller nei til bomring

Men Internasjonalen skal de synge på Stortorvet - Internasjonalen er selve symbolet på sosialismen og kommunismen. I 1922–43 var den Sovjetunionens nasjonalsang.

Imot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes;
mens ringhets rett ei finner sted.
Lenge nok vi ligget har i støvet:
Vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Det er spesielt at Arbeiderpartiet, som innfører eiendomsskatt, bomring og høye kommunale avgifter skal synge tredje vers sammen med kommunistene i 2019!

Noen av parolene vil nok være nei til bompenger, men kritikk til sine egne uteblir fullstendig.

Det rødgrønne prosjektet kan bare opphøre dersom folk bruker stemmeretten og at velgerne vil skifte ut de som nå tar Fredrikstad i kommunistisk retning.

Bjørnar Laabak

Gruppeleder Fredrikstad FrP

Ordførerkandidat Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu