Fredrikstad Hvaler Sarpsborg Råde

mai 6, 2015
image

Sarpsborg har sagt nei til å jobbe videre med storkommune i Nedre Glomma. Høyre og Fremskrittspartiet er mer åpne for at vi må ha en dialog om fremtiden.

Kommune- og demokratireform slik Fremskrittspartiet i Fredrikstad tenker:
Fremskrittspartiet søker en effektiv og robust kommunesektor. Spesialiserte tjenester krever større fagmiljøer, og effektiv ressursutnytting krever en viss størrelse på organisasjonen. Siden sist kommunereform på 1960-tallet er mye endret i forhold til infrastruktur, mobilitet og teknologi. Vi støtter derfor det pågående arbeidet med en ny kommunestruktur, og FrPs lokalpolitikere vil arbeide konstruktivt for å etablere en moderne kommunestruktur for fremtiden.

Next Post
Eiendomsskatt
Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu