Fremskrittspartiet tror det er mulig

juli 29, 2015

Noen tror effektivisering er mulig samtidig som tjenestene styrkes, men andre evner ikke eller ønsker ikke å tro det!

Undertegnede lever godt med at Leif Egil Andreassen, AP-representant og nestleder i Helse- og velferdsutvalget, beskriver undertegnedes kritikk av Aps styring av investeringer med «å kaste blår i øynene på velgerne» og som «smålig oppgulp». I tillegg er jeg tilfreds med at Ap lister opp tiltak fra vår foreslåtte handlingsplan for perioden 2016-2019, men det kan oppfattes som om AP-representanten ikke helt forstår innholdet. Jeg gjør derfor på vegne av Fredrikstad Fremskrittsparti noen forklaringer.

Sykefraværet i kommunen kan reduseres. En prosent hvert år i fire år. Mulig?
For kort tid siden hadde kommunen egen samling der noen innledningsvis uttalte at målsettingen for nærvær kunne tenkes å være 97 prosent. Om ledelsen, ansatte og politikere både tror dette er mulig samt jobber mot en slik målsetting, da kan fraværet bli redusert dobbelt så mye som Fremskrittspartiet mener kan realiseres i de neste fire årene. Hver prosent fravær i kommunen har en kostnad på 12 millioner kroner.

Effektivisering og avbyråkratisering er i Fremskrittspartiets handlingsplan lagt opp ganske nøkternt. Besparelsene er nesten identiske med Ap-kuttene høsten 2013, men som de ikke opprettholdt. Reduksjon i kommunens innkjøp, reiser, konsulentbruk, kurs, møter og representasjon ble i perioden september – desember i 2013 kuttet med 8,5 millioner innen teknisk, 1,7 millioner innen sentraladministrasjonen og 4,3 millioner kroner innen seksjon for kultur, miljø og byutvikling. Siden Aps kutt høsten 2013 ble gjort siste halvdel av året er potensialet det dobbelte. Fremskrittspartiet har i tillegg lagt til grunn at vi har sagt nei til ytterligere bosetting som påfører kommunen store ekstrakostnader.

Fremskrittspartiet kutter ikke tjenester til funksjonshemmede og eldre slik Ap gjennomførte høsten 2013 og i 2014 da dagtilbud ble lagt ned og mange hjemmeboende, eldre som yngre, fikk redusert tilbud. Dette var en direkte konsekvens av dårlig styring. Dagtilbudene er opprettet igjen i 2015, valgåret, men etter sterkt press fra bl.a. Fremskrittspartiet.

Budsjettene skal være realistiske. I Aps handlingsplan legges realveksten og eiendomsskatten så høyt at differansen mellom Fremskrittspartiets nøkterne budsjett og APs nesten useriøse påslag skiller nær 450 millioner i perioden. Siste år i perioden har Ap økt rådmannens anbefaling med nesten hundre millioner i realvekst og eiendomsskatten er på 211 millioner, hundre millioner mer enn Fremskrittspartiets forslag.

Det er korrekt oppfattet at Fremskrittspartiet tror konkurranseutsetting er et av flere virkemiddel til å yte enda bedre tjenester til innbyggerne. At innbyggerne har flere tilbydere å velge blant styrker både kommunen og innbyggerne. Alle blir bedre av å sammenligne seg med andre. Fremskrittspartiet vil ikke privatisere noen del av omsorgen fordi det er en offentlig oppgave å sikre at den enkelte mottar et helhetlig tilbud. Jeg håper da selv Ap er tilfredse med våre 62 private barnehager og kommunens oppfølging av sitt forvaltnings- og myndighetsansvar? Slik kan man jo tenke seg at løsningen innen andre områder også kunne løses. Fredrikstad har full barnehagedekning, kanskje burde modellen med offentlige- og private barnehager implementeres på andre områder også. Men her blir Fremskrittspartiet og Ap svært uenige. Ap mener private kan utføre jobben for barna våre, men ikke levere tjeneste til meg som er voksen enda jeg kan bestemme selv.

Eiendomsskatten tilsvarer i underkant av fire prosent av inntekten til kommunen. I 2009 og 2010 var eiendomsskatten 2,8 prosent før Ap økte den til 4,28 prosent fra 2011. Inntektene til kommunen er over 5 milliarder kroner. Jeg mener ikke eiendomsskatten kan reduseres på noen enkel måte. I vår handlingsplan halveres den de neste fire årene for deretter å jobbe videre med ytterligere reduksjon. Det er selvsagt vesentlig mer krevende enn å sette seg ned å regne på hvor mye man skal belaste innbyggerne. Begge deler er en ærlig sak, noen tror at effektivisering er mulig og samtidig styrke tjenesten til innbyggerne, men andre evner ikke eller ønsker ikke å tro det.

Godt valg!

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad Fremskrittsparti

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu