Det er IKKE greit!

juli 29, 2015

http://lo-oslo.no/1-mai/1-mai-2015/2015-05-01-plakat.pdf
LO parole 2015

image

Anerkjenn Palestina - boikott Israel
Det er 2015-parolen på Youngstorget 1. mai!

Det er ikke greit at svært mange LO-medlemmer ikke sier fra til sin organisasjon om man er uenig!

LO gjør demokratiet og partivalg vanskelig. Medlemmene bør kunne forvente politisk påvirkning, men ikke at medlemskontingenten indirekte støtter Hamas!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu