FrP er styringsdyktige og utgjør en forskjell for folk

august 11, 2015

Jens O. Simensen Ap burde bekymre seg mer for sitt eget parti- og LO som vil "med skatter tynge folket ned"

Jens O. Simensen, god til å skrive bøker, nå også som AP skribent, angriper Fremskrittspartiet, i sin kronikk 5. august, på hva som ikke er innfridd etter mindre enn to år i regjering. Han er opptatt av FrPs svik mot velgerne, og han nevner flere konkrete saker han tror folk er opptatt av. Simensen burde oppdatert seg selv, og i sin medfølelse med velgerne, på to forhold knyttet til kritikken, om FrP har oppnådd noe på de områdene han trekker frem, og hva mener Arbeiderpartiet om disse sakene? Det skal jeg forsøke å hjelpe til med.

1: Bensinprisen: Budsjettet for 2015 var første gang på 14 år at drivstoffavgiftene ble redusert ved at de ikke ble prisjustert. I Ap sitt alternative budsjett ville de prisjustere med 290 millioner.

2: Dokumentavgiften: Frp mener avgiften bør reduseres med sikte på avvikling. Ap har ikke slike planer.

3: Skattelettelser: FrP i regjering har bidratt til at skatter- og avgifter er redusert med rundt 13 milliarder så langt. Ap vil i sitt budsjettalternativ reversere det meste av reduksjonene tilbake til nivået før regjeringsskiftet i 2013.

4: Bompenger: Regjeringen har fjernet 7 bomstasjoner. I tillegg jobber regjeringen med en bompengereform som skal gi billigere bompasseringer ved blant annet å redusere antall bomselskaper fra 60 til 3. Regjeringen har også økt det statlige bidraget og redusert bompengebelastningen i en rekke bypakker. Ap vil reversere disse forbedringene. Ap kritiserer i innledningen i sitt budsjettforslag regjeringens nedbetaling av bomgjeld på nærmere en halv milliard.

5: Eiendomsskatt: Fredrikstad Frp vil redusere eiendomsskatten. I handlingsplanen er eiendomsskatten redusert til 100 millioner mindre enn i Ap-planen. FrP mener det er en plikt å effektivisere kommunen fremfor at innbyggerne skal «av skatter tynges ned».

6: Pensjonistene: Regjeringen har blant annet gitt alderspensjonister skattelettelse på 2,1 milliarder kroner for 2014/15. Regjeringen har i regjeringsplattformen også lovet å redusere avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister fra 15 til 10 prosent i løpet av denne stortingsperioden.

Simensen mener lista kan gjøres lenger, og det kan Fremskrittspartiet hjelpe til med, men vi tar med noe av det som faktisk er endret, og som AP i sitt budsjettforslag for 2015 går i mot og vil reversere. Ap legger i sitt alternative budsjettforslag opp til å økte skatter og avgifter med over ti milliarder.

Her er noen skatter- og avgifter Ap vil gjeninnføre, men dette er nivået før de kom med tilleggsforslaget om ti tusen ekstra flyktninger.
• Øke alkoholavgiftene med 3 pst. 210 millioner
• Øke tobakksavgiften med 5 pst. 230 millioner
• Øke avgift på alkoholfrie drikkevarer med 5 pst. 80 millioner

• Prisjustere drivstoffavgiftene 290 millioner
• Gå imot fjerning av årsavgift for campingtilhengere 70 millioner
• Gå imot redusert vektårsavgift for tyngre kjøretøy 200 millioner
• Gå imot redusert engangsavgift for motorsykler og snøscootere 90 millioner
• Endre avgifter og engangsavgiften kjøretøy 810 millioner
• Gjeninnføre HK-avgift påhengsmotorer 215 millioner

• Skatter og avgifter, reversering til 2013-nivå til sammen 10431 millioner

I Fredrikstad vil Fredrikstad FrP jobbe for bedre rammevilkår for næringslivet, gode offentlige tjenester, og vil vil samtidig jobbe for at folk ikke "av skatter tynges ned". Jeg er forundret over hvordan Ap sammen med LO, ikke ser innbyggerne- og skattebetalerne i sin skatte- og avgiftsiver.

Ap og LO har begge undertegnet en kontrakt der AP er pålagt å ikke redusere kommunens inntekt (eiendomsskatt). At det største partiet i Bystyret har en undertegnet kontrakt med en organisasjon som styringsdokument er høyst beklagelig og forunderlig.

Alle innbyggere i Fredrikstad kan stole på at FrP fremmer sine kampsaker, og vi gir ikke opp om vi ikke får full uttelling. Det kan ta litt lenger tid enn velgerne og vi i FrP ønsker, men slik er demokratiet.

Godt valg

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu