Ulike kilder gir ulike bilder

august 13, 2015

Ap-Andreassen er utålmodig! Han ønsker enda mer uttelling på reduksjon av avgifter. Det får han etter hvert....

Ap-Andreassen på farta igjen. Han viser et stort engasjement for FrPs skatte- og avgiftsreduksjoner både lokalt og sentralt. Han mener det rett og slett ikke er godt nok at FrP ikke har greid å redusere mer og flere avgifter enn rundt 13 milliarder på hele to år. Han mener FrP ikke er til å stole på. Det går for sakte for ham og undertegnede er enig. Jeg skulle ønske at flere partier ville si ja til å bruke 2-3 prosent av oljeformuen til bygging av vei og bane uten ekstrakostnader for befolkningen.

Denne gangen flagger han at Laabak omgår fakta ved å hevde at drivstoffavgiftene er uendret. Det vil han ha seg frabedt. Han har sjekket med Statistisk sentralbyrå og der står det svart på hvitt at avgiften er økt med 2 øre per liter. Jeg gir derfor Ap-Andreassen halvveis rett, men det er CO2-avgiften som er økt- ikke bensin- og dieselavgiften, Statsbudsjettet kap. 4.2.

Jeg er imponert over engasjementet og APs fortvilelse over at FrP ikke får enda mer gjennomslag for reduserte bom, bil, skatt- og avgift. Det er mange velgere også, men hvordan vil Andreassen forklare at alle de reduksjonene som er gjennomført skal reverseres bare Ap får flertall? Om Ap og velgerne er utålmodige nå, hvordan vil skatte- og avgiftsøkningene på over ti milliarder som er dokumentert i APs budsjettforslag bli mottatt?

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu