FrP stikker ikke hodet i sanden - vi vil endre Bypakka - vi må prioritere ny bru fra Rolvsøy til Østsiden

juli 6, 2023

Fredrikstad FrP har i hele prosessen med Bypakke Nedre Glomma stemt imot bomring. 

Stortinget ga klarsignal for Bypakke fase 2 våren 2023. Det betyr at bygging av fv. 118 ny Sarpsbru, utbygging av fv. 109 Råbekken-Alvim og bru ved Omberg kan bygges.  Nesten 7 milliarder kroner skal nå betales av bilistene de neste 15 årene. Ingen forbedringer planlegges for fremkommelighet for biler, men kun for kollektivtrafikken og gang- og sykkelfelt med bredde på 6,5 meter. 

Ser man på erfaringene fra tidligere store prosjekter vil det med stor sannsynlighet ikke være penger igjen til bru ved Omberg. Skulle vi oppleve stans på eksisterende Fredrikstadbru, og det skjer noe på Østsiden, vil det kun være mulig å bevege seg (også nødetatene) via Sarpsborg. Derfor MÅ bruen på Rolvsøy prioriteres først. 

Det burde ikke være noen skam å snu!

Flere politikere fra ulike partier uttrykker etter hvert at de mener det er viktigst av beredskapshensyn å bygge bru på Rolvsøy først. mange stiller også spørsmål om behovet for gang- og sykkelfelt på hele 6,5 meters bredde som jo også øker kostnaden vesentlig - og det skal betales av bilistene gjennom bompenger. Dessverre er redselen for at det ikke skal bygges bedre veier større enn fornuften det ville være å endre rekkefølge av byggingen. derfor står de andre partiene fast på en ugunstig og kostbar  utbygging.  

Fredrikstad FrP har derfor foreslått følgende i Fredrikstad bystyre:  

Det er viktig å bygge bruene i Fredrikstad og Sarpsborg av beredskapsgrunner.
Øvrige prosjekter i Bypakke Nedre Glomma gjennomføres ikke slik det er planlagt
med mindre prosjektene fullfinansieres av staten, fylkeskommunen, Sarpsborg og
Fredrikstad kommuner uten bomring.

Prosjekt - Kostnader (vedtatt av Stortinget)

Rv. 22 Hafslund – Dondern  676 millioner, 

Fv. 109 Råbekken – Torsbekkdalen 3482 millioner

Fv. 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg 2509 millioner

Ny bru over Glomma i Fredrikstad (fv.) 1383 millioner

Programområdetiltak på kommunal og fylkeskommunal vei 532 millioner

Programområdetiltak på riksvei 532 millioner

Etablering av bomstasjoner 41 millioner

Til sammen 9 155 millioner 

Finansieringsplan for Bypakke Nedre Glomma fase 2 i mill. 2022-kr. (vedtatt av Stortinget)

Finansieringskilde Kostnader: Fylkeskommunale midler 572 millioner, Kommunale midler 381 millioner, Mva.-kompensasjon (estimert beløp) 1 396 millioner og bilistene med bompenger 6 806 millioner. Sum 9 155 millioner.

Null kroner fra staten

Det kommer altså INGEN penger fra staten. Staten planlegger kun for byvekstavtale der kommunen skal få penger for redusere biltrafikken (restriktive tiltak) - så her kan alt skje i årene som kommer med innføring av parkeringsavgifter i Dikeveien, fjerning av gateparkering i sentrum og mye mye mer.

Kun et stort FrP etter valget kan bidra til å endre rekkefølgen i Bypakka

Det er helt opp til bystyret i Fredrikstad å endre på rekkefølgen. Det er også sånn at bystyret kan vedta å bygge brua på Rolvsøy først, deretter måle effekten, for så å eventuelt skrinlegge videre planer. 

Fredrikstad FrP sine forslag om å bygge bruene og skrinlegge resten av bypakka har kun fått støtte fra Rødt og Pensjonistpartiet. 

 

 

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu