Hvorfor vil ikke andre politikerne enn Fremskrittspartiet diskutere at sosialhjelpen til innvandrere går til himmels? Se noen tall her!

september 13, 2021
I dag er siste mulighet til å gi en stemme til Frp for neste stortingsperiode. Frp er det eneste partiet som har stemt imot bosetting i kommuner med begrunnelse at dette koster for mye og vil gå ut over øvrige tjenester kommunen er ansvarlig for å sikre til innbyggerne.

Statistisk Sentralbyrå har på oppdrag fra Fremskrittspartiet sett nærmere på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner i perioden 2009-2019 (www.nettavisen.no 10.09.21). Artikkelen og totaloversikten kan man lese i Nettavisen. Jeg tar for meg noen kommuner i Østfold.

Det er en kraftig vekst hos innvandrere, fall i resten av befolkningen

I 2009 ble det i Norge utbetalt drøyt 1,8 milliarder kroner i sosialhjelp til innvandrere, ti år senere, i 2019,  er utbetalingene mer enn doblet til 4 milliarder. Så vet vi at de store bosettingstallene i kommunene som følge av flyktningkrisen i 2015 medførte at mange tusen mennesker ble bosatt. Økt sosialhjelp for som følge av denne bosettingen vil vi se fra 2021 og hvert år de neste årene.

I Oslo er andelen sosialhjelp som går til innvandrere i 2019 hele 990 millioner kroner eller hele 75 prosent av sosialhjelpen, og den øker i årene som kommer.

Utviklingen i Østfold

Har hentet noen av tallene i noen av kommunene. Dette er 2019-tall og økningen fra 2021 er stor. Jeg tror det dreier seg om så mye som 50-70 prosent økning fra 2019 - 2024 fordi den store bosettingen etter 2015 slår inn med sosialhjelp etter fem år introduksjon som kommunene mottar introduksjonsmidler. Det er knapt halvparten som blir selvhjulpne etter fem år og sosialhjelpen blir en katastrofal utgiftspost for mange kommuner.

KommuneProsent av utbetalt sosialhjelpUtbetalt i 1000 kroner
Sarpsborg               64,2           69 026
Fredrikstad               66,6           84 617
Rygge (2019)               47,0           11 444
Moss               64,2           42 760
Rakkestad               51,2             3 943
Halden               49,9           32 440
Askim               49,0           15 059

Hva sier vi i Frp?

Jeg vil ikke bli forundret dersom de ovennevnte kommunene kutter vesentlig i øvrige tjenester som sykehjem, hjemmetjenester og annet for å dekke sosialhjelpen i årene som kommer.

Jeg har selv advart i mange år om denne utviklingen og mottatt en rekke karakteristikker fra andre politikere. En trenger ikke være i tvil om at kostnadsutviklingen legger press på andre tjenester!

Det er kun Fremskrittspartiet som tar dette opp til drøfting politisk.

Dette feltet er tilstrekkelig grunn til å stemme på Frp

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu