Frykt ikke sier biskop Sommerfeldt

november 25, 2015

I det myndighetene har kontroll skal vi delta i vurderingene, men inntil myndighetene har kontroll er Fredrikstad sentrum ikke et tilfredsstillende venterom.

Frykt ikke sier biskopen i leserinnlegg!
Alle må ta ansvar sier biskopen. Det er ingen grunn til å mene at asylmottak i sykehuslokalene skal representere noen risiko for nærområdet. Det er utelukkende positivt mener biskopen at beboerne har tilgang til sentrum, idrettsplasser, kafeer, kulturarenaene, kirker og moskeer. Han har et håp om at innbyggerne i nærområdet skal invitere til mat og kultur, festival og gatefest, dette er søsken med behov for beskyttelse. Slik formaner og håper en troens tjener, men kan jeg som lokalpoltiker basere min stemme for et vedtak om bruksendring på tro og håp slik biskopen gjør?

UDI har undersøkelser som viser omfang av hendelser i mottak.
Basert på en spørreundersøkelse blant mottakslederne, anslår rapporten at det til sammen var om lag 150 hendelser med fysisk vold i mottakene i 2012. I samme periode var det 390 hendelser med hærverk og 560 hendelser med verbal vold eller trusler.

Endringer siden 2012 er vesentlig. En kan "frykte" at hundre tusen eller flere skal bosettes i mottak det neste året. Rapporten om 2012-hendelsene beskriver at bl.a. boforhold, ventetid og gruppeforskjeller har betydning for de ulike hendelsene.

TØYEN/RÅDE (NRK 28. Oktober): Politiet frykter ordensforstyrrelser, opptøyer og oppblomstring av kriminalitet ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Det er satt opp vegger og gjerder rundt hotellet ved siden av, der asylsøkerne bor og spiser.

Mediefokuset siste året gir ikke grunn for folk flest til å legge bekymringene på hylla. Mange uttrykker redsel og bekymring. Vi leser og hører daglig om hendelser knyttet til midtøstensituasjonen og hendelser i Europa samt frustrerte flyktninger på ulike mottak i vårt lille land.

Bydelsforeningen på Cicignon har uttrykt sin bekymring. De foreslår bl.a. vakthold. Det skulle bare mangle. Om man fjerner seg litt fra godhets- og naivitetsteoriene og forsøker å realitetsorientere refleksjonene blir biskopens uttalelser begrenset til tro og håp som man ikke kan kritisere en biskop for å ha. Dette handler om at noen hundre, 80 prosent menn under 35 år, skal midlertidig bo i påvente av, for mange, sin returbillett. Jeg kunne vært noe på gli om kvinner, barn, funksjonshemmede og eldre var utgangspunktet, men de sitter igjen i hjemlandet eller nærområdene.

Som lokalpolitiker skal jeg ta innbyggerne i denne byen på alvor. Sentrale politikere får jobbe med sine ting. Det er rørende at flere partier i dag, med store bokstaver, snakker om retur av over halvparten av de som kommer. Jeg vil stemme mot bruksendring av lokalene i Fredrikstad sentrum. Sentrale myndigheter får finne mottaksmulighetene andre steder, behandle søknader raskt og sende folk ut som ikke skal beskyttes.

I det myndighetene har kontroll skal vi delta i vurderingene, men inntil myndighetene har kontroll er Fredrikstad sentrum ikke et tilfredsstillende venterom.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu