Gi Dampen Pub et år til!

juni 7, 2016

Dampen har klaget på vedtaket som ble fattet i juni om at de ikke lenger får skjenke alkohol, og formannskapet behandlet saken på nytt 8. september. Kun FrP ville gi denne møteplassen en ny sjanse. Vi fremmer forslaget på nytt i bystyremøte 15. september selv om vi vet det blir nedstemt.

Dampen er møtested med sosialt samvær og vennskap for mange. Stenges Dampen Pub forsvinner en sosial møteplass.

Jeg kan ikke vite om politiets arbeid ved og rundt i området ved Dampen er knyttet utelukkende til Dampens drift.

Jeg tror Kahlid Karimi ved Dampen at det ligger noe urettferdighet i beskrivelsene.

Vi har mottatt kopier av noen skjenkekontroller der kontrollørene er tilfredse med resultatene av det de har sett, både med hensyn til skjenkingen i seg selv samt vaktholdet.

Jeg oppfatter at vi gjør en urett ved å ikke gi Dampen en sjanse til!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu