Ap kuttet 10,8 millioner innen Kultur- og miljø i 2015

juni 20, 2016

Ap budsjetterte med netto driftsramme på 147 millioner for året 2015, men brukte bare 136! Hva har de kuttet?

Dette bør utvalgsleder- og gruppeleder i Arbeiderpartiet redegjøre for. En så kraftig innsparing, bl.a. på lønnsutgifter, må være som følge av nedprioritering av kulturaktivitetene. Over 3,2 millioner er direkte knyttet til kulturetaten og i tillegg er det over 2 millioner som er spart inn i administrasjonen. Regner med at utvalgsleder gir en god forklaring på dette store avviket i Kultur- og miljøutvalget førstkommende onsdag, 22. juni kl. 17.00, møtet avholdes i Activ Center- Tomteveien.

FrP har ved flere budsjettpresentasjoner ment at tilskuddene til idrett- og kultur rettet mot barn- og unge bør økes bl.a. ved å redusere kommunens egenkostnad og kostnad til administrasjon. Ap har stått fast på at reduksjoner vil være kutt i tjenestene og de har sett det som utenkelig at sekjsoner- og etater kan forbedre resultatene uten tjenestekutt.

Med 10,8 millioner mindreforbruk innen seksjon for Kultur, miljø og byutvikling i 2015 har Ap et forklaringsproblem.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu