Hva betyr en stemme til Fremskrittspartiet i Fredrikstad?

september 5, 2015

Hver eneste stemme til partier som selvstendig stemmer på vegne av innbyggerne betyr en stemme mindre for LO. Bruk innbyggermakten for å redusere Ap/LO-makten. Opp av sofaen, løp til valglokalet, hjelp oss å gi Ap og LO en blåveis!

Mange tenker at det er ingen vits i å stemme. Mange mener partiene krangler og lover uten å gjøre noe med det de lover. Mange gidder rett og slett ikke å stemme fordi de mener det ikke gjør noen forskjell. Jeg oppfordrer allikevel de som tenker slik å gå til rådhuset på dagtid innen fredag 11. september eller til valglokalet 13. eller 14. september, stem på Fremskrittspartiet, fordi alle stemmer teller og det kan bety en forskjell.

Ap har for stor makt alene, og det er i seg selv ikke bra for byen. De gjør som de vil sammen med LO. Vil de at fergen skal være gratis, eller de bestemmer seg for å legge ned tilbud til eldre og psykisk utviklingshemmede, ja da gjør de som de vil. Ønsker de mer penger så legger de på eiendomsskatten og de sier hele vegen at oppvekst og omsorg er viktigere enn skattekutt. Men de gjør som de vil sammen med LO.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som setter eiendomsskattekutt på dagsorden. Fremskrittspartiet er garantisten for at eldre ikke skal få dårligere tilbud. Uten Fremskrittspartiet ville ikke dagtilbudene blitt gjenopprettet. Fremskrittspartiet er garantisten for at psykisk utviklingshemmede skal ha gode dagtilbud og god hjelp i boligene sine. Fremskrittspartiet godtar ikke at innbyggere uten en høy stemme mister velferdstilbud. Ap og LO har vist at de ikke bryr seg.

Fremskrittspartiet er garantisten for at bompengeringen står på dagsordenen. Vi vil ikke at vanlige familier skal bli belastet 20-40 tusen ekstra skatt gjennom bomringen. Vi presser statsrådene og de andre partiene. Vi kommer ikke til å gi opp kampen. Bompenger skal dekkes av staten. Oljefondet er mitt og innbyggerne i Fredrikstad sitt! Ap og LO godtar bompenger.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som sier konsekvent nei til ytterligere bosetting av flyktninger. Vi er de eneste som tar debatten om hvilke utfordringer det fører til i Fredrikstadsamfunnet. Manglende kunnskap, mangel på boliger, mangel på tilbud, mangel på arbeid går ut over de tilbudene vi skal gi til øvrige innbyggere i Fredrikstad. Tør vi ikke si det, debattere det, vil vi få svenske tilstander i nær fremtid. Ap og LO bryr seg ikke. De forsøker å fortelle at flerkultursamfunnet redder Norge. Det er feil slik Fremskrittspartiet ser det.

Fremskrittspartiet godtar ikke at LO bestemmer hva politiske partier skal stemme i bystyret. Ap har skrevet kontrakt med LO på hva de skal stemme. Vi bestemmer selv hva vi skal stemme, og vi er garantisten for at det er oss som valgte ombud for innbyggerne som bestemmer, ikke LO slik Ap har kontraktsfestet.

LO har ikke kjøpt en eneste fakkel siste fire år. Ansatte og ledere i kommunen har ikke ropt opp om uforsvarligheter i tjenesteområdene. Dette er kun fordi det er innført munnkurv, klager skal gå tjenestevei, og en bastant lojalitet til det rødgrønne styret i byen. Bistandsmottakere har mistet alle stemmer utenom slitne pårørende. Derfor må Ap og LO ut av kontorene!

Hver eneste stemme til partier som selvstendig stemmer på vegne av innbyggerne betyr en stemme mindre for LO. Bruk innbyggermakten for å redusere Ap/LO-makten. Opp av sofaen, løp til valglokalet, hjelp oss å gi Ap og LO en blåveis!

Godt valg

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu