Ap, innvandring og dårlig samvittighet

september 4, 2015

Ap-Andreassen med nok en feilaktig påstand om innvandring!
Han trenger ikke beskrive at FrP negativiserer noe som helst, og han tar grovt feil i sin påstand om at innvandring redder Norge.

Uten innvandring stanser Norge skriver Leif Egil Andreassen Ap i avisinnlegg. Han påstår at velferdsstaten, eldreomsorgen, skatteinntektene og fellesskapet er avhengig av innvandring. Eldrebølgen vil ikke kunne håndteres om vi ikke øker innvandringen i følge Ap-Andreassen. Det er selvsagt feil.

Andreassens beskrivelser er altså ikke riktig. Brockmannutvalgets konklusjon sier noe annet. Rapporten beskriver at dagens innvandring ikke er bærekraftig for velferdsstaten uten vesentlige endringer. Da Ap fikk denne rapporten i 2011-2012 endret Ap trygdeordningene. Stoltenbergregjeringen fikk panikk og vedtok endringer i uføretrygdene i desember 2012 med bakgrunn i utviklingen beskrevet i Brochmannutvalgets rapport.

At Ap ikke har innsett alvoret før vi er i en situasjon der velferden må endres er ikke annet enn trist. Sysselsettingsgraden blant enkelte grupper er ned mot tretti prosent og vil absolutt ikke bidra til å løse eldreomsorgsbølgen. Hvorfor Leif Andreassen holder på med disse forsøkene på å villede folk er sannsynlig på grunn av APs dårlige samvittighet for mangeårig feilslått politikk.

Han trenger ikke beskrive at FrP negativiserer noe som helst, og han tar grovt feil i sin påstand om at innvandring redder Norge.

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu