"Loddrett overtramp"

januar 9, 2016

Lørdag 9. januar 2016 blir den ikke viderelevert!

På lørdager tar jeg meg ofte tid til å løse Demokratens kryssord. Jeg kaster ikke avisen når jeg er ferdig med den, men leverer den videre til min datter (34) som har Downs syndrom. Lørdag 9. januar blir den ikke viderelevert.

Krenkende
Først uttrykket «lidende av Downs syndrom», overtramp i seg selv, for deretter at løsningen skal være det utgåtte, og for svært mange det krenkende ordet «Mongoloid». Hva kryssordutarbeideren har hatt i tankene vet jeg ikke, men han/hun legger til ordet «Allosomer» med løsning «Kromosomer» vannrett og tvers over ordet «Mongoloid».

Funksjonsnedsettelser, bistandsbehov eller utviklingshemming kan i vår tid ikke generaliseres eller slik kryssordforfatteren omtaler spesifikt «Downs syndrom» som lidelse. Ordene vi bruker i omtale av mennesker har endret seg og endres løpende. Navn på kryssordforfatteren er ikke oppført og må derfor oppfatte at det er redaktøren selv som står bak. Ordbruk vitner om manglende kunnskap, holdning, generalisering, diskriminering og at avisen er i utakt med utviklingen de siste tyve årene i synet og omtale av fullverdige borgere/avislesere og kryssordløsere.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu