Ap bør være urolige!

april 5, 2016

Det ligger an til 9,2 millioner i underskudd grunnet bosetting av 40 enslig mindreårige - Det kuttes i andre tjenester som f.eks redusert støttekontakt til ungdom og andre tjenestetilbud til andre barn

Ap og de andre flertallspartiene har vedtatt å bosette 40 enslige mindreårige flyktninger. Vel vitende om at dette ikke er fullfinansiert. Det er beskrevet i Budsjett- og handlingsplan at tjenester til andre barn skal reduseres som følge av tilstrømming av barn med hjelpebehov.

Barnevernet vil nå evaluere sakene de har og vil gjennomføre besparelser der det er mulig. Ett eksempel som nevnes av ansvarlig leder er å redusere støttekontakttilbudet til ungdom.

Videre påfører det sittende flertallet enda større oppgaver til barnevernet ved å videreføre romleiren i Kiæråsen hvor det er påvist at barn opplever omsorgssvikt og vannskjøtsel uten at det gjennomføres akuttvedtak.

Det er på tide at Ap rydder opp. Barns beste gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge. Enten det dukker opp rombarn, enslige flyktninger eller de som er født og oppvokst i byen.

Ap må rett og slett, med den politikken de fører, sikre mer midler til barnevernet. De kan ikke skylde på regjering eller andre for konsekvensene av egne vedtak!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu