Nei til standardiserte tobakkspakninger

juni 6, 2015

Norge har gjemt snus og tobakk bak diskene i nøytrale skap. Ser derfor ikke hensikten med ytterligere tiltak.

Forslag fra Fremskrittspartiet:
Høringssvar fra Fredrikstad kommune - forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Tobakksbruk er et sentralt folkehelsetema. Det er en av de mange faktorer som har negativ innvirkning på folks helse.

Fredrikstad kommune er enige i at det er viktig å forebygge at barn og unge begynner med tobakk og å gjøre det enklere å slutte med tobakk.

E-sigaretter må gjøres tilgjengelige. For mange er hjelpemidler viktig for å velge å slutte med tobakksprodukter. Hverdagen til «røykere» og «snusere» må ikke bevisst gjøres vanskeligere av myndighetene.

Fredrikstad kommune mener den enkelte har et særansvar for egen helse og sine omgivelser. Det er i dag begrensninger i forhold til hvor det er lovlig og ikke lovlig med tobakksrøyk.

Fredrikstad kommune anbefaler ikke innføring av standardiserte tobakkspakninger.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu