HVEM SKAL BETALE PRISEN?

juni 6, 2015

Ap, SV og Sp sikret flertall i formannskapet om å bosette 260 flyktninger de neste 18 månedene, altså 2015 og 2016.

Fremskrittspartiet forstår at Norge må oppfylle forpliktelser til mottak og bosetting av mennesker som har behov for beskyttelse.

Fredrikstad mangler boliger og det er store utfordringer innen flere områder i byen vår i forhold til de som allerede har bosatt seg her. Vi er en populær kommune, og i tillegg til forpliktet bosetting flytter mange hit som har bodd en stund i annen kommune.

Det må iverksettes krafttak for bygging av boliger til flere grupper. Ungdom, studenter, tilrettelagte boliger, boliger for vanskeligstilte, rusavhengige, omsorgsboliger og beredskapsboliger for bosetting av nyankomne flyktninger.

Fremskrittspartiet mener kommunen prioriterer bosetting av flyktninger på bekostning av andre slik situasjonen er i dag. Vi sier derfor nei til ytterligere bosetting inntil boligtilgangen er forsvarlig.

Det er i tillegg til boligsituasjonen helt nødvendig at flere som bosettes blir sysselsatt. I Fredrikstad er det femti til seksti prosent av voksne mennesker som har bodd både kort og lang tid ikke i arbeid, men har sosialhjelp som hovedinntektskilde.

De andre partiene som sier ja til ytterligere 260 flyktninger vet veldig godt at kostnadene medfører at tjenester til øvrig befolkning må reduseres. En bevisst politikk som Fremskrittspartiet ikke vil være med på.

Jeg blir ikke overrasket om flertallspartiene på nytt kommer til å nedlegge dagtilbud slik de gjorde i 2013 om innbyggerne gir de fornyet tillit for perioden 2015-2019. Jeg blir heller ikke overrasket om de øker eiendomsskatten.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu