Norge har ikke en egen atmosfære!

august 25, 2021
Hvaler
Vi må rydde på land og til havs

Det er grunn til bekymring i forhold til «symbolske» tiltak og unødvendige avgiftsøkninger som kan medføre at arbeidsplasser flyttes ut av landet, og det kan forventes kutt i velferdsordninger i Norge.

FNs klimapanel la mandag fram sin nye klimarapport. Umiddelbart kaster partiene på venstresiden seg på, noen uttrykker redsel og forfekter at nå må olje- og gassproduksjonen i Norge stanses. Partiene overbyr hverandre i hvilke tiltak de vil vedta bare de får regjeringsmakt. Det vi nå har all grunn til å tro er at venstresiden vil øke skatter- avgifter i klimaets navn, innføre restriksjoner, innføre forbud og nedlegge tusenvis av arbeidsplasser knytta til olje- og gass. Hundretusener av arbeidsplasser settes i spill som igjen vil medføre reduksjon i velferdsordninger.

Fremskrittspartiet er opptatt av en effektiv klima- og miljøpolitikk som fungerer, men som ikke straffer innbyggerne for å leve helt vanlige liv. Med FrP i regjering gikk Norges utslipp ned samtidig som velferden gikk opp.

Klimatiltak som redusert kjøttforbruk, økte drivstoffpriser og forbud mot å kjøre med bensin- og dieselbiler i Norge betyr tilnærmet ingenting i global sammenheng. Kullforbruket øker i store deler av verden, vi bør således være opptatt av at norsk olje- og gassektor kan bli en av de reneste i verden. Om SV, Rødt og MDG presser resten av venstresiden til å nedlegge norsk olje- og gassproduksjon representerer de, sånn jeg ser det, en trussel mot velferdsordningene vi har.

Fra en av kommunens eiendommer der dyr og mennesker ferdes (2017)

FrP mener opprydding av plast- og søppel i naturen og havet må trappes opp. I følge forskning.no mangler over to milliarder mennesker et system for søppelhåndtering. Millioner av tonn med søppel og plast forsvinner ut i elvene og videre til verdenshavene hvert år. Over 70 prosent av befolkningen på nærmere åtte milliarder mennesker lever i Asia og Afrika og vil øke til over 80 prosent de neste årene. Veksten i utslipp og søppel må bli et sentralt tema der opprydding i vår del av verden skjer samtidig med redusert forsøpling og utslipp fra kilden.

Norske politikere bør bli mer opptatt av hvordan den globale forsøplingen og CO2-utslippene kan reduseres. Dommedagsprofetier fra «klimareligionens tilhengere» vil kun bidra til utrygghet, redsel, ubalanse, konflikter og ustabilitet både lokalt og globalt.

Norge har ikke sin egen atmosfære. Det hjelper ikke å stenge ned arbeidsplasser i Norge. Industri som kuttes kommer bare til å bli flyttet. Er det noe sted i verden der industri i hverdag og utvikling preges av miljøvennlige løsninger og stor teknologisatsing er det nettopp i Norge. Jeg mener det er stor grunn til bekymring for framtidig velferd og folks hverdag dersom Norge skal styres av SV, Rødt og MDG.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu