Parkeringsplasser - åpningstider - service

mai 12, 2015

Parkering i Fredrikstad sentrum

Forslag til ny parkeringsforvaltning er i disse dager ute til høring med frist for å sende innspill til kommunen den 15. mars. Det er bruk og prissetting av rundt to hundre gateparkeringsplasser i indre del av sentrum, parkeringshusene og parkeringsplassene noe utenfor indre sentrum som skal bestemmes av Bystyret i 2015. Om det er riktig at servicetilbud, åpningstider og parkering er viktigst for positiv utvikling i tillegg til gode kollektivtilbud må antall parkeringsplasser på gateplan der forretninger, restauranter og andre tilbud befinner seg, økes vesentlig.

En stor del av de rundt to hundre gateparkeringsplassene i sentrum bør endres til gratis korttidsparkering. Fra 30 minutter til to timer uten avgift er helt nødvendig for at befolkningen skal velge sentrum. Tidsbegrensning på gateparkering kan også omfatte EL-bil.

Vil det fremme handelen og aktiviteten i sentrum dersom det blir billigere å parkere i parkeringshusene og utenfor indre sentrum? Det kan være resultatet dersom flere som jobber i sentrum plasserer bilen i parkeringshus, på Værste eller annet sted utenfor indre sentrum, for så å frigjøre gateparkering til sentrumskundene. Det ble for noen år siden, i en større norsk by, beregnet at en parkeringsplass i umiddelbar nærhet av forretninger tilsvarte en årlig omsetning på en million per plass. Hver eneste gateparkeringsplass okkupert av en ansatt i sentrum bidrar til tapt omsetning.

Kanskje skal vi «stjele» arealene tilbake fra de opptegnede sykkelfilene, la sykkel og bil i 30-sonen i sentrum leve sammen, og etablere parkering på en eller begge sider i Farmannsgate, Brochsgate, Glemmengaten, Damstredet, Gunnar Nilsensgate, Nygaardsplassen, åpne fra Olaf M Holwechsgate til Arne Stangebyesgate med skråparkering for handling i Nygaardsgaten. Etableres det plasser på disse stedene, samt  opprettholdelse av Dampskipsbrygga, vil det medføre økt handel, økt restaurant- lunchbesøk og «bruk» av sentrum. Hver eneste gateparkeringsplass i en «liten by» som Fredrikstad vil bidra til økt omsetning.

Ser man på servicetilbudet og åpningstidene i sentrum må vi gi mulighet for maks åpningstider for alle næringer. Vinmonopolet, kjøpesentrene og «øl i butikk» har maks åpnings- og salgstider, det må også gjelde restaurantene og øvrige utesteder. Det er ingen logisk grunn til at sommer- og turistbyen der mat- og utelivsbransjen, som omsetter for nærmere en milliard kroner i Fredrikstad-  med sine flere tusen ansatte, skal leve med kommunale begrensninger i tillegg til mangel på parkeringsmuligheter.

Politikerne kan bidra til nedleggelser om ideologiske «sykkel- gange- og kollektiv- og restriktiv parkeringspolitikk» settes som viktigere enn hva næringsdrivere i sentrum selv mener skaper vekst. Politikerne har ansvar for å gi handelsnæringen tillit og rammebetingelser som næringen selv har tro på.

Fredrikstad FrP vil legge vekt på de innspillene handelsnæringen spiller inn til kommunen i behandling av ny parkeringsforvaltning i Fredrikstad.

Bjørnar Laabak

Gruppeleder Fredrikstad Frp

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu