Jernbanen må gjennom byene

mai 12, 2015

Det viktigste med jernbane er å knytte byer sammen. Det er et konkurransefortrinn for togene at kundene går av og på i sentrum. Stasjoner på utsiden, eller mellom byer, vil med all sannsynlighet medføre at færre velger tog som transportmiddel.

Reisetiden Oslo - Gøteborg må sammenlignes med tiden fra Oslo sentrum til Gardermoen og fra Landvetter til Gøteborg sentrum kontra tog, buss eller bil mellom de to byenes sentrum. Slik blir det også om man skal sammenligne Oslo S til Fredrikstad, Sarpsborg eller Halden. Legges stasjonen mellom byene vil bil og buss til og fra sentrum være raskere alternativer og toget taper på tid og sannsynlig på pris.

I 1873 vedtok Stortinget å bygge Østfoldbanen
Den 6. juni 1873 vedtok Stortinget å bygge Smaalensbanen. Anleggsarbeidene, som sysselsatte ca. 3000 mann på det meste, startet i 1875. Under et besøk av kong Oscar og dronning Sophie i august 1878 ble linjen mellom Råde og Hølen prøvekjørt. Vestre linje ble offisielt åpnet 2. januar 1879, og Østre linje ble åpnet i 1882.

Østfoldbanen er en del av det såkalte InterCity-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) hvor 90 % av passasjertrafikken med tog i Norge avvikles.

Hvordan greide man uten bulldosere, gravemaskiner og kraner å gjennomføre både østre- og vestre linje på Østfoldbanen for hele 130 år siden? Svarene gir seg selv: Ingen innsigelser, enighet, banen var viktig og de bygde sammenhengende. Stikk motsatt av dagens situasjon: Innsigelser, uenighet, bane er ikke viktig nok og det bygges stykkevis og delt.

Østfoldinger, med de politiske partiene i spissen, har vært det største hinderet for dobbeltspor og rask utbygging. Fortsatt i 2015 blir man ikke enige om hvor toget skal gå, og trolig ikke hvem toget er til for. Noen mener toget skal gå utenfor byene og er tilfredse om det går raskt nok mellom Oslo S og Gøteborg.

Det er i, ved og rundt en sentralstasjon sentrum dannes. For Fredrikstad er Dammyr/Grønli-området et framtidig transportknutepunkt (tog, buss, taxi, parkering) med kort avstand til Holmen, Værste, Gamlebyen, videregående skoler og høyskolen. Legger man stasjonsområdet mellom Fredrikstad og Sarpsborg blir toget en av flere transporter på samme reise for de fleste, og tog vil således tape verdi.

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu