Realveksten i kommunene er mer enn fordoblet med FrP og Høyre 2013-2016 sammenlignet med 2005-2013

juni 21, 2017

For kommunene i Norge samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013-2016 var 2,4 prosent, mens den i perioden 2005-2013 var på 1,8 prosent.

Innbyggertallet i Norge har økt i begge periodene. Den oppgavekorrigerte realveksten per innbygger var i gjennomsnitt 1,3 prosent i årene 2013-2016 mot 0,6 prosent i årene 2005-2013.

Det forventes realvekst i 2017 på 0,5 prosent. For 2018 legges det opp til en realvekst på mellom 1,1 og 1,2 prosent.

I tillegg til veksten i kommunene har arbeidsledigheten gått vesentlig ned til tross for et stort antall som har mistet arbeid innen oljerelatert sektor.

Aps troverdighet har forlengst forsvunnet. De borgerlige partiene i regjering har vist at det er en annen politikk enn det Ap prediker som virker. Skattelettelser, avgiftsreduksjoner, forenklinger og forbedringer har ført Norge i riktig retning gjennom en tid som har vært svært krevende for deler av norsk industri.

Det er derfor viktig at FrP og H fortsetter i regjering fra høsten. Fornying, forenkling, forbedring og avbyråkratisering av Norge fungerer og gir oss et bedre grunnlag for fremtiden enn om reverseringspartiene Ap og SP skulle få regjeringsmakt.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu